Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

SKOV Leerlingenkrimp En Scholen Sluiten

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Maandag 1 april 2014 hebben het bestuur van de SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam) en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de 9 katholieke basisscholen in Volendam besloten het besluit om de St. Jozefschool te sluiten ongedaan te maken. Er komt eerst onafhankelijk onderzoek.

Er is sprake van teruglopende leerlingenaantallen dus is het een optie dat er een van de 9 scholen gesloten gaat worden. Welke school dat zou moeten zijn en of er andere mogelijkheden zijn wordt nu onderzocht.

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Vanavond bleek n.a.v. een aantal berichten op groot-waterland.nl dat het onderwerp “Jozefschool Volendam Blijft Open” en “SKOV moet huiswerk sluiting Jozefschool in Volendam overnieuw doen” heel gevoelig blijkt te liggen.

Ik stel me zo voor dat we even een time-out nemen en dit topic vandeweek verder aanvullen met meningen en - liever nog - feiten over dit onderwerp.

Dat collega webmaster Piet Reijers van http://www.groot-waterland.nl topics over dit onderwerp sluit en bijdragen - de ene keer wel en de andere keer niet (en om onduidelijke redenen) verwijdert geeft te denken.
Naar nu blijkt wilde hij een aantal reacties met racistische getinte inhoud kwijt. En dat is weer wel te waarderen.
We kunnen hem hooguit verwijten dat hij dat naar onze smaak te rigoreus deed.
Maar hé.........dit is internet. Geen plek voor al te tere zieltjes.

Als u wilt reageren kunt u hier registreren en/of inloggen
U mag mij ook bellen 0299 - 36 19 20 of mailen .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) als u meer weet.

3
Wie heeft op http://www.groot-waterland het andere topic over de Jozefschool gesloten voor reacties en waarom?
4
Inderdaad Fxxxx. Wat is er aan de hand ?
5
Mijn bijdragen worden – hoe keurig ook – ook steeds verwijderd.
Op naar http://www.ev-opinie.nl Voor de liefhebbers: ik heb dit hele topic opgeslagen en in de aanbieding. Opdat we niets hoeven te missen.
6
Andere topic gesloten ivm ongepaste reacties.
7
Mijn stelling dat dit een beerput is waar we beter niet in kunnen roeren was ongepast ?
8
Ongepaste reacties? Waren die in strijd met de wet?
Ongepast klinkt een beetje naar de verontwaardiging die je verwacht van de bond van plattelandsvrouwen.
Is er externe druk geweest?
Vrijheid van meningsuiting is een te belangrijk goed om slordig mee om te gaan.
@Fred Seeboldt:  een beerput? Behalve naar geld stinkt er niets volgens mij

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Ik ben zo vrij geweest (hoor/lees het wel als u het er niet mee eens bent) alle reacties van 1 en 2 april jl. in deze post bijeen te zetten. Ontdaan van de meest emotionele en minder respectvolle stukjes.
Als voer voor de discussie.

1
Opmerkelijk.
De vraag wat het meeste geld oplevert (en het doel heiligt de middelen) is vervangen door de vraag welke oplossing het meest recht doet aan de gehele situatie. Een felicitatie waard voor de MR van de school en met name ook voor de zelfbewuste ouders die niet over zich heen lieten lopen

2
Van alle scholen binnen het SKOV heeft juist deze school het meeste bestaansrecht.
Waar in de nieuwbouwwijken na 15 jaar de aanwas van kinderen terugloopt zijn er juist in de oude kom meer kinderen dan ooit en dat zal ook niet zo snel teruglopen. Het bewust uitgestelde onderhoud aan dit gebouw moet snel worden opgepakt, dat zou een prachtig cadeau zijn voor het100 jarig jubileum van deze school.

3
Goede zaak dat het voorgenomen besluit om de Jozefschool te sluiten is ingetrokken.

4
n.v.t.

5
Volgens mij kunnen ze beter de Spinmolen of Springplank sluiten. Aangezien de Lange Weeren op losse schroeven staat en de aanwas daar dus mondjesmaat gaat plaatsvinden.

6
Ik kan mij geen oordeel hierover vormen omdat ik onvoldoende data heb. Maar zij die tegen sluiting zijn, hebben die blijkbaar wel. Het enige dat ik wil benadrukken is dat iedereen elkaar nawauwelt en dat bashen op het Bestuur van het SKOV erg ‘in’ is.

7
Als er goede criteria worden gevonden voor het onderzoek is iedereen beter af, ook al zou het wat meer kosten. Want inderdaad, SKOV is vermogend genoeg om eerlijk spel te kunnen spelen. Het haastige opzetje om de Jozef te sluiten ongeacht de belangen en wensen van de ouders is van de baan. Je mag best op kosten sturen, maar dan wel met in achtneming van wat basiswaarden. Jammer dat het afgedwongen moest worden.

8
Was het inderdaad haastig ? Ik denk dat er heel wat vergader- en overleguurtjes in zijn gaan zitten en dat er een klein bos aan papier aan is voorafgegaan. Neem nu eens als theoretisch uitgangspunt dat het SKOV nul centen reserve zou hebben. Wat dan ?

9
Een ‘wat-als’ exercitie heeft natuurlijk weinig zin. Neem van mij aan dat je denkbeeld dat er heel wat vergader- en overleguurtjes vooraf zijn gegaan aan het besluit om de Jozef te sluiten nogal in strijd is met de feitelijke gang van zaken. Als je denkbeeld zou kloppen zaten we nu niet met een situatie waarin je nogal wat gaten kon schieten in het slordig en gemakzuchtig genomen besluit.

10
Ik meen te weten dat de SKOV op een hele grote bak geld zit die ze achtergehouden hebben in de loop der jaren. Had besteed moeten worden aan onderwijs – kinderen – personeel – gebouwen maar is opgepot om er rente van te trekken of zelfs te beleggen. Misschien dat daaraan nog “heel wat vergader- en overleguurtjes” besteed kunnen worden en dat geld wordt teruggegeven aan de rechthebbenden ?!

11
Hiermee wordt groot onrecht gedaan aan het huidige en alle voorgaande besturen van het SKOV. En is het voorbeeld van verkeerd denken van subsidieslurpers: Het budget moet op, anders krijgen we volgend jaar misschien minder. Vooral in onderwijsland populair, waar nog steeds gigantische bedragen over de balk worden gesmeten. Met eigen ogen in het verleden zelf gezien en in de loop van de tijd alleen maar erger geworden.
Uitgangspunt van iedere organisatie is om gestelde doelen op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. En voor het SKOV is dat het geven van goed onderwijs, in goed onderhouden en schone gebouwen door gemotiveerde en bekwame leerkrachten. En dat op een wijze die door de kinderen als plezierig wordt ervaren. (Even kort door de bocht). En het SKOV is daar heel goed in geslaagd en weet al die eigenwijze onderwijzers die denken het allemaal beter te weten, goed in de hand te houden. En heeft dat binnen de gestelde budgetten weten te bereiken. Natuurlijk, elders gaat men resterende budgetten uitgeven aan allerlei zaken. Het SKOV kent het principe van de verminderde meeropbrengst en wist dat op tijd af te kappen. En wist daardoor gemiddeld 500.000 euro per jaar over te houden. Op nationaal niveau is dat ruim 400 miljoen. Een schijntje overigens op het onderwijsbudget, maar per gezin toch een leuk bedrag. En door dit zuinige beleid van het SKOV kunnen nu allerlei figuren uit de linkse hoek uit die pot gaan grabbelen.

12
Als nu uit het onafhankelijk onderzoek (volgens mij bestaat er geen onafhankelijk onderzoek – dat voorop) blijkt dat alles in aanmerking genomen – ook zoiets onbelangrijk als geld – toch het beste is om de Jozefschool te sluiten ? Wat dan ? Zal natuurlijk niet, daarvoor zijn de banden van de MR van deze school met GroenLinks te close.

13
Je kunt het noemen zo je wilt maar een schoolbestuur dat 30 of zelfs 40 miljoen euro niet besteedt aan waar het voor bedoeld is lijkt mij een uiterst kwestiabele zaak. Met de openheid houdt het ook niet over dus met misschien met de moraal op dit punt ook niet ? Het probleem zal zijn dat er weinig mensen te vinden zullen zijn die hier hun mening over willen of kunnen geven. Ons-kent-ons en wat-niet-weet-dat-niet-deert ?
De hele actie “Jozefschool moet sluiten” straalt die sfeer ook uit: ouders en leerkrachten die – nu wel – uit de SKOV-kruiwagen springen en opeens bedenken dat openheid, moraliteit en waarheid wel van belang zijn.
De kretologie over subsidie-slurpen etc. is belachelijk. De pot van de SKOV is juist de subsidie die ze blijkbaar wel aangepakt en daarna achtergehouden hebben want niet uitgegeven aan scholen/kinderen/leerkrachten etc.
No-nonsense onderwijs ? ‘t Ruikt meer naar collectieve fraude.

14
Kwestiabel(?) misschien. Maar jaar-op-jaar een tekort of precies het budget op, is naar mijn mening slecht bestuur. Wanneer is het financieel dan wel goed?

15
U kunt googlen naar de jaarverslagen van het SKOV dan kunt u zien dat het SKOV over alles inclusief hun financiën open en transparant is. Ook niet alleen wat betreft hun financiën, maar ook wat betreft het door hen gevoerde beleid en hun beleidsvoornemens. Als door sober beleid het SKOV in 50 jaar een reserve van 25 miljoen bij elkaar heeft gesprokkeld, is het onzin om haar dat te verwijten. Des te grotere flauwekul is het om het haar volgens algemene regels toekomende te gaan weigeren. Zij geven binnen overheidsbudgetten goed no-nonsens onderwijs.

16
Ik ben een fan van de Volendamse instelling om zuinig te zijn en met name met overheidsgeld dat we allemaal samen opbrengen. Zowel de gemeente en (in aanzienlijkere mate) de SKOV beschikken echter over veel meer vermogen dan noodzakelijk is voor alle functies die het vermogen heeft. De SKOV had in het verleden het voornemen om meer geld in te zetten voor de financiering van extra aktiviteiten. Voor zover ik weet is daar niet zo veel van terecht gekomen.
Overigens denk ik dat er wel objectief onderzoek mogelijk is. Met name alles alle betrokkenen vooraf de vragen en criteria samen formuleren en de resultaten ook samen gepresenteerd krijgen, is de kans groot dat er een redelijk objectief beeld ontstaat.
Ik ben het met je eens dat het met de onafhankelijkheid van veel onderzoek er slecht voorstaat. Wie betaalt, bepaalt, zegt men wel eens. Daarom zou in dit geval niet de SKOV maar de GMR opdrachtgever dienen te zijn en het bestuur op afstand dienen te blijven.

17
Het interesseert mij geen moer wat het SKOV op de bank heeft staan, het enige wat mij interesseert is dat de kinderen uit de buurt veilig naar school kunnen en na schooltijd nog een plekje hebben waar ze kunnen spelen en voetballen. Zonder dat ze de gemeentelijke ringweg (lees Julianaweg) moeten oversteken.
Deze school heeft het meeste bestaansrecht van alle scholen in de gemeente dus moet deze school blijven!

18
Er zit veel meer achter. De reacties daarop bewijzen dat je in dit (beer-)putje niet mag roeren.

19
Hoeveel kost het om de Jozefschool aan de gestelde eisen te laten voldoen ? Foute vraag !!!!! Vooral in onderwijsland, waar de onderwijslobby zo sterk verweven is met de politiek en openbaar bestuur dat somtijds ook wel over de onderwijsmaffia wordt gesproken. Onafhankelijk onderzoek bestaat niet.

20
@FS: Een beerput? Behalve naar geld stinkt er niets volgens mij

21
Misschien is het woord te sterk. Maar ik kan met mijn simpele verstand niet begrijpen waar een Stichting die beoogt het best mogelijk onderwijs te geven 25 miljoen van kan sparen. Waar kwam dat geld vandaan ? Ten koste van wie of wat is het gespaard ? En met welk doel ? Wie beslissen daarover ? Is dat besluitproces transparant of democratisch ? Voor in slechtere tijden ? Bijvoorbeeld bij een teruglopend leerlingenaantal toch geen school meteen te hoeven sluiten ? Ik kan ook maar niet loskomen van het gevoel dat het in dit dossier niet alleen om onderwijskundige motieven gaat.

22
Het is heel simpel. De SKOV heeft altijd gestuurd op leerlingenaantallen waardoor onderwijslokaliteiten altijd het maximale leerlingaantal hadden. Dat levert geld op. Waarschijnlijk heeft het de samenleving ook extra kosten bespaard in de vorm dat voorkomen kon worden dat er extra scholen moesten worden gebouwd. De ouders hebben het betaald met een gebrek aan vrije schoolkeuze, maar het was slechts een minderheid van de ouders die daar werkelijk door getroffen werd. Ondanks dat er meer dan genoeg geld is hoor ik soms ook klachten over verouderde lesmethoden en versleten boeken. Zuinigheid lijkt troef dus.
Het is de Volendamse paradox. Privé royaal met geld, publiek zuinig

23
Die laatste stelling is misschien wat kort door de bocht ?
Als je antwoord is dat de SKOV dus blijkbaar al die jaren kinderen – personeel en ouders tekort heeft gedaan met die ‘zuinigheid” (we stonden erbij – keken ernaar en vonden het wel goed zo) is de discussie rond de St. Jozefschool alleen maar nog wranger.
Wat kosten 2348 I-Pads ?
Vermoedelijk minder dan de 5 ton waarvoor projectontwikkelaar EdamVolendam grond verkoopt aan de gemeente EdamVolendam om er een nieuwe Blokwere voor de SKOV op te bouwen.
Wat kosten 2348 I-Pads ?

24
De kop alleen al: Jozefschool blijft open.
Het voorbeeld van het resultaat van hersenspoeling en de linkse propagandamachine. Er zou toch een ‘onafhankelijk’ onderzoek plaatsvinden ? Daar zou (hahahahahaha) toch ook uit kunnen komen dat het het beste is om deze school toch te sluiten ? Kom op zeg ! Onderzoek is niet nodig ! Uitslag staat al vast. En maar grabbelen in de in vijftig jaar bij elkaar gesprokkelde reserves door de besturen van het SKOV.
Op het onderwijsbudget kan 30 procent – zo’n 10 miljard – worden bezuinigd.

     

Totaal aantal reacties: 196

Geregistreerd 2014-02-03

PM

In 2012 hield de SKOV plm één miljoen over. De helft daarvan was het verschil tussen inkomsten en uitgaven over dat jaar, de andere helft is buiten de exploitatie gehouden en als opbrengsten uit belegd vermogen rechtstreeks aan het vermogen toegevoegd.

Volgens mijn informatie is er op dit ogenblik heel wat gaande binnen de SKOV. Er is veel onrust en die lijkt zich te keren tegen het tweekoppig bestuur dat graag alle touwtjes (te) strak in handen houdt en liever de eigen inzichten lijkt te volgen dan ruimte te maken voor de inzichten en deskundigheid van anderen

     

Totaal aantal reacties: 320

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18