Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

!000 Suggesties Ter Ontkommenstrijding

Totaal aantal reacties: 348

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Het ging laatst in een van de topics over kommenstrijd over een convenant.

Een van de afspraken zou kunnen zijn dat de gemeente EdamVolendam niet meer apart de omgevingsvergunningen voor Volendam en de omgevingsvergunningen voor Edam publiceert maar dat in één publicatie doet: omgevingsvergunningen EdamVolendam. Waarom niet ?

Het lijkt een onbelangrijk detail. Maar het is een belangrijke boodschap. Dat de gemeente zichzelf ook als één gemeenschap ziet en niet vanuit het verleden onderscheid blijft maken. En vooral: dat de lokale overheid het goede voorbeeld geeft van ontkommenstrijden.

Bij de gevonden voorwerpen kan het wel.

Kxxx Nxxxxxx 24 februari 2014 21:30 uur

Het is ook een typisch voorbeeld van iets waar kommenstrijd is te vinden, of wordt veroorzaakt. Praktisch is het misschien handig, want één bericht voor dit soort publicaties.
Maar verder lijkt het me sterk dat door de bundeling hiervan, dat we ons meer als één gemeente voelen. Mij in ieder geval niet, want ik zie gewoon een publicatie over vergunningen, maakt mij niet uit van welke plaats/gemeente.

Fred Seeboldt 24 februari 2014 21:53 uur

Het lijkt niet belangrijk maar heeft tóch iets te maken met bewustwording.
Jou maakt het niet uit. Velen zal het niet uitmaken. Maar toch. Het systeem
zit in dit soort details. Onze wereld zit vol met details. Miljoenen kleine afspraakjes en conventies die 1+1 tot 3 verheffen.

Misschien is het mijn tuttige ex-onderwijzerlijkheid waarom ik het belangrijk vind.
Misschien ook dat degene die dit regelt op het Stadskantoor het al jaren zo doet
en niet de behoefte of zelfs de noodzaak tot verandering gevoelt. (en ook degenen
die hem/haar aansturen niet).

Ik stel voor een tijdelijke mental coach of image-builder een kantoortje in het Stadskantoor te geven (of in het nieuwe backoffice aan de Schepenmakersdijk) die zich hier eens over gaat buigen.

Een lijst maken van 1000 van die details die het onderscheid blijven onderstrepen
tussen de twee kommen – de psychologische invloed daarvan – en het wegwerken
van al deze omissietjes.

Quote:
Wel eens een kiezeltje/takje in je schoen gehad ?
Het is niks. Maar je hele lijf&geest; gaan er op reageren.
Dat werkt ook in een groot organisme als een leefgemeenschap zo.

Ik zal er een topic over openen op http://www.ev-opinie.nl
Gaan we die lijst zelf maken. Kom maar met suggesties.

Suggesties ter ontkommenstrijding

0001 > Dat achterlijke streepje in de naam Edam-Volendam indien niet nodig niet meer gebruiken
            Het is indertijd ingevoerd om het onderscheid te onderstrepen. Moeten we vanaf.
0002 > De omgevingsvergunningen niet apart per kom publiceren maar gemeenschappelijk in één
            publicatie over Omgevingsvergunningen EdamVolendam.
0003>  Samenwerking i.p.v. concurrentie tussen de NiVo en De Stadskrant
0004>  De belofte dat in de nieuwe gemeentenaam geen bestaande naam van een van de 10 kernen zit
            uit respect voor alle medebewoners van de nieuwe fusiegemeente.
0005> Onderwijsinstellingen in EdamVolendam integreren
0006> Geen onderscheid meer maken of financiële rechten claimen n.a.v. het inwoneraantal
          van elke kom afzonderlijk.
0007> Politieke Partijen verbieden en hen laten beloven geen uitspraken meer te doen als”
        “De Volendamse Belangen” of “Stem Volendam”
0008> Het NHD (en andere (grotere) media) vragen in perspublicaties veel zorgvuldiger om te gaan met de
        begrippen Volendam en Edam en het onderscheid alleen te maken als dat onvermijdbaar
        en positief functioneel is.
0009> Van Politici en lokale bestuurderen eisen veel zorgvuldiger om te gaan met de
        begrippen Volendam en Edam en het onderscheid alleen te maken als dat onvermijdbaar
      en positief functioneel is.
0010>dit soort uitspraken niet meer accepteren:
        Naar mijn mening is het significant dat elke plaats via een eerlijke verdeelsleutel van de ontvangen gelden van het Rijk, via het Gemeentefonds,  en de door de gemeente zelf ontvangen belastingen en heffingen en andere inkomstem, deze gelden naar rato besteed voor voorzieningen aan haar inwoners van elke plaats.
Volendam, J.M. Tol
       
EdamVolendam bestaat niet uit twee plaatsen. EdamVolendam is één gemeente. Dat sommigen dat niet opvatten als één gemeenschap is hun probleem. Alle argumenten die op dat waanidee gestoeld zijn worden meteen ongeloofwaardig en mogen nooit serieus genomen worden.

(n.a.v. een aantal publicaties in de NiVo en op internet:)
0011> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ harder werken dan de rest van Nederland uit de wereld helpen
0012> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ muzikaler zijn dan de rest van Nederland uit de wereld helpen
0013> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ nooit werkeloos zijn of van een uitkering gebruik maken uit de
        wereld helpen.
0014> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ meer dan in de rest van Nederland zo netjes schoon & proper zijn
        uit de wereld helpen
0015> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ rijker zijn (door hard werken ?) dan de rest van Nederland
        uit de wereld helpen.
0016> Het vooroordeel dat ‘Volendammers’ veel meer stroom gebruiken dan de rest van Nederland              
        omdat ‘daar’  de wasmachine de hele dag kleine wasjes staat te draaien’ uit de wereld helpen.
0017> Het vooroordeel dat ‘Edammers’ gierig zouden zijn de wereld uithelpen.
0018> De Edammer kermis is niet de leukste van Nederland
0019> De Volendammer kermis is niet de leukste van Nederland
0020> Chauvinisme is geen trots maar angst.

78

     

Totaal aantal reacties: 348

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18