Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

3e ontsluitingsweg EdamVolendam

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Nieuwe (3e) ontsluitingsweg/verdubbeling N244

Laat ik beginnen met vast te stellen dat ik in het verleden absoluut geen voorstander was van een 3e ontsluitingsweg. Wéér asfalt t.k.v. landelijke natuur. Maar dat was vóór de bouw van het Middengebied
en De Broeckgouw heette nog De Zuidpolder en was beschermd natuurgebied. Het heette nog geen “ontsluitingsweg” want er was nog niets te ontsluiten. Het idee was blijven uit de tijd dat een aantal idioeten hadde bedacht de Markerwaard dicht te plempen. EdamVolendam viel de eer te beurt de weg naar dat nieuwe land gemeente-doorsnijdenderwijs en 4 baans - inclusief brug over het randmeer - te krijgen.

Hoe de tijd ons - in dit geval gelukkig maar - heeft ingehaald.

Nu is een 3e ontsluitingsweg bijna niet meer onnodig te verklaren. Dankzij het visieloos volbouwen van het gebied van Dijkgraaf Poschlaan tot aan IJsselmeerdijk. Het blijf een wonder dat bij de aanleg van die nieuwe wijken de bijbehorende infrastructuur voor het gemak maar even naar de toekomst is verschoven.

Meest recent op de website van de gemeente EdamVolendam:
De gemeente heeft het plan opgevat een nieuwe (3e) ontsluitingsweg te realiseren ten behoeve van toekomstige uitbreidingen van Edam-Volendam en om bestaande woonwijken te ontlasten. De weg komt te liggen tussen beide kernen, tussen het kruispunt N244/247 en de Dijkgraaf Poschlaan. Met de provincie wordt gesproken over de aansluiting van de weg op de kruising N244/N247. Verwacht wordt dat in 2014 met de voorbereidingen voor de derde ontsluitingsweg wordt gestart.

Op de gemeentelijke website vind ik bij 3e ontsluitingsweg een bodembeleidsplan, een MUP (Meerjarige Uitvoeringsplan) een bestemmingsplannenlijst van vage datum, omgevingsprogramma’s en taakomschrijvingen.

Ik weet van het bestaan van een werkgroep die eerst “Weg-Met-Die-Weg” heette en daarna werd omgedoopt in “Collectief Omwonenden 3e Ontsluitingsweg”. Ze hebben een paar jaar geleden aan de weg getimmerd en zijn sindsdien heel sitl / spoorloos ?

Er wordt gesproken over een subsidie van 5 miljoen euro die zou zijn “binnengeharkt” waar anderen het hebben over dat het nog slechts een aanvraag is.Het idee van deze ontsluitingsweg is overigens van lang vóór de bouw in de Broeckgouw begon.(jaren ‘90 vorige eeuw) en hij zou er komen dankzij de winsten op De Broeckgouw (die heette vroeger Zuidpolder en daarna Dijkwijk. Met die winsten is het nogal tegengevallen. Geen weg dus ?

Vorig jaar is er- corrigeert u mij als ik fout zit - medegedeeld dat er niet vóór 2018 verder gedacht gaat worden over de ontwikkeling van deze verbindingsader.

Het zou toch mooi zijn als er op enig moment iemand - of meer iemanden - op één A4-tje zouden kunnen zetten wat de status van dit moment is rond dit project en hoe nu verder. Specialistenwerk.

Ikzelf heb de indruk dat niemand meer het totaalplaatje heeft en de diverse partijen maar wat doen. Bij voorkeur op de lange baan schuiven en er zo vaag mogelijk over zijn.

Kortom: EV-Opinie zoekt iemand die er wel verstand van heeft en veel informatie en overzicht en duidelijkheid kan verschaffen over dit onderwerp. Wat voor u ? 

 

 

 

     

Totaal aantal reacties: 320

Geregistreerd 2014-01-17

PM

- BU 2018 05 18