Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

SKOV Dumpt Leraren

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Vier op de tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een chronisch tekort aan leraren, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dit vertelt voorzitter Liesbeth Verheggen vrijdag in een interview met De Telegraaf.

De AOb meldt dat de problemen al sinds het begin van het schooljaar spelen, maar nog niet opgelost zijn. Het is volgens de krant de eerste keer dat de vakbond op grote schaal onderzoek heeft gedaan naar het lerarentekort.

Volgens Verheggen is de AOb “erg geschrokken van de resultaten van het onderzoek”. “We wisten dat de problemen groot waren, maar dat de situatie zo ernstig was hadden we niet verwacht.”

Uit onderzoek van NU.nl bleek in augustus al dat het schooldirecteuren niet was gelukt om vóór de start van het nieuwe schooljaar hun vacatures te vervullen. Bijna 20 procent van de 1.156 scholen die meededen aan het onderzoek lieten weten dat zij op dat moment nog op zoek waren naar leerkrachten.

Hoe schrijnend is het dan te moeten vaststellen dat op het Don Bosco College eerdaags een bijeenkomst wordt gehouden waarvoor het hele team uitgenodigd is en waar door de uitvoerend bestuurder Margareth Runderkamp wordt voorgesteld om alvast uit te zien naar een andere baan. Dit omdat het aantal leerlingen schrikbarend terugloopt. Hoe zou dit toch komen? In mijn eerdere publicaties heb ik hierover al wat uit de doeken gedaan. Neemt niet weg dat zo’n bericht me verschrikkelijk veel pijn doet. Het Don Bosco College stond ooit garant voor een prettige sfeer met uitstekende resultaten.

Misschien is het toch tijd voor het nieuwe toezichthoudend bestuur om bij zichzelf te rade te gaan. Misschien is het tijd om eens om te zien naar een andere uitvoerend bestuurder. Misschien gaat Margareth Runderkamp zelf wel op zoek naar een andere baan zoals ze dat van haar teamleden verlangt.

Voor Johan Molenaar is klaarblijkelijk een dringend advies om uit zichzelf op te stappen onvoldoende. Daar gaat Margareth op 13 december nog een derde rechtszaak tegen aan gooien.

02 november 2019
bron: Jos Koenen

Jos Koenen

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

De SKOV en de onderwijsstaking
08 november 2019 bron: Jos Koenen

Naar aanleiding van de staking van afgelopen woensdag 6 november: duizenden scholen gingen dicht, tienduizenden leerkrachten gingen de straat op. Waarvoor? Om een structurele verbetering voor het onderwijs met twee speerpunten:

een beter salaris waardoor het vak voor instromers van de Pabo meer zuigkracht krijgt en waardoor het tekort aan onderwijskrachten af zal nemen. Ook moet het zo voor her- en zij-instromers aantrekkelijker worden. Waar het mij echter wat onduidelijk wordt is de eis van leerkrachten van het primair onderwijs, hetzelfde loon te krijgen als de docenten van het middelbaar onderwijs. Via een Hogeschool kan voor het primair onderwijs een 4-jarige cursus gevolgd worden die opleidt tot de status van bachelor welke dan weer toegang geeft tot het primair onderwijs en onderbouw van het middelbaar onderwijs. Voor de bovenbouw middelbaar onderwijs dient men de status van ‘master’ of ‘doctorandus’ te hebben.

Met de eis om binnen dit kader de lonen te nivelleren moet ik gelijk denken aan de stewardess die hetzelfde loon eist als de piloot. Daar moet ik nog even aan wennen. Het zal dan voor academici minder aantrekkelijk zijn om voor de klas te gaan staan terwijl we dan weer het risico lopen om onbevoegde krachten voor eindexamenklassen Havo en Atheneum te moeten zetten die de leerlingen net een paar lessen op voor zijn qua kennis. Hier komt ook weer de vergelijking met het vliegtuig naar voren: als de piloot zich net voor de vlucht voorstelt als een welwillende stagiair dan neem ik de nooduitgang.

Betere arbeidsomstandigheden. Dit is onder meer te bereiken door het verlagen van de werkdruk en het zorgen voor een prettige werksfeer. Het komt helaas nog veel te vaak voor dat door onprettige werkomstandigheden leerkrachten ‘opgebrand’ thuis zitten. Dat heet tegenwoordig een ‘burn-out’ om maar een ‘goed Nederlands’ woord te gebruiken. Een voor de hand liggende oplossing is het verlagen van het aantal leerlingen per klas naar een aanvaardbaar geheel. Vooral in de beroepsgerichte onderbouw hebben leerkrachten vaak te maken met leerlingen die leer- en gedragsproblemen vertonen. Ga daar maar eens voor staan, dan word je soms gered door de bel.

Wat heeft dit nu allemaal met de SKOV te maken?

Voor het verkleinen van de klassen zijn er op het Don Bosco College voldoende lokalen beschikbaar waaronder de 18 nieuwe lokalen die kortgeleden onnodig zijn bijgebouwd. De jaarlijkse afschrijving van deze bestuurlijke miskleun zou niet meer ten laste van de exploitatie van het Don Bosco College moeten komen. Dat geldt ook voor de bedragen die hiervoor al eerder ten laste van de exploitatie van de school zijn geboekt.

Bestuurlijk falen kan en mag niet leiden tot onnodige bezuinigingen op de docenten. De kosten van dergelijke onvoorstelbare bestuurlijke missers zouden direct ten laste van de algemene reserve van het bestuur gebracht moeten worden en niet moeten leiden tot een aantasting van de kwaliteit van het onderwijs. Verder hoeven er minder ontslagen te vallen als het bestuur de creativiteit kan opbrengen om te schuiven met vacatures in het basisonderwijs in Volendam. Op die manier houdt men de goede docenten binnen boord tot het moment dat de betere tijden aanbreken.

Tenslotte een opmerking over de werksfeer. Sinds mijn publicatie in juni met daarin een aanklacht tegen de wijze waarop de uitvoerend bestuurder, Margareth Runderkamp haar bewind gestalte heeft gegeven is er aan die sfeer weinig veranderd. Zolang het personeel zich onveilig voelt voor haar is het uitermate moeilijk lesgeven. Om steeds over je schouder te moeten kijken naar waar het gevaar vandaan komt moet het voor iedereen onhoudbaar, onwerkbaar zijn. Nog steeds blijf ik in mijn naïviteit de hoop koesteren dat het toezichthoudend bestuur haar gaat voorstellen naar een andere baan om te zien. Uit zichzelf zal ze niet vertrekken. Helaas verwacht ze dat wel van de leerkrachten. We zullen zien hoe weerbaar het docententeam op 11 november zal zijn als Margareth mijn vroegere collega’s gaat vertellen waar de uitgang is.

Of moeten we de redding van het Don Bosco College verwachten van de oudergeleding?
Zou die in deze barre tijden kunnen ingrijpen?

Jos Koenen / .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

bron: Trudy Kok
2019 11 02

Op mijn oproep van 20 september j.l. aan het onderwijzend personeel om gezamenlijk op te staan en kritische vragen te stellen aan de uitvoerend bestuurder en de toezichthoudende bestuursleden heb ik geen reactie in die richting vernomen.
Nu lijkt dan toch het ideale moment aangebroken om de leiding te laten weten dat een verkeerde weg wordt ingeslagen.
Op de aangekondigde bijeenkomst zal vast en zeker een rekenkundig plaatje worden voorgelegd dat duidelijk moet maken dat er teveel leraren voor te weinig leerlingen zullen zijn in de nabije toekomst. Mevrouw Runderkamp durft toch niet zelf meer te beweren dat ze ter zake kundig is op financieel gebied. Ze denkt kracht bij te zetten door anderen haar verhaal te laten vertellen. Dit is toch de wereld op zijn kop! Minister Slob trok deze week 460 miljoen extra uit voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden terwijl in Volendam aan leraren wordt gevraagd wie er “vrijwillig” weg wil. Alles vanwege mismanagement van het bestuur. Wie durft er op die bijeenkomst op te komen voor kwalitatief onderwijs en goede arbeidsomstandigheden? Wie durft er te zeggen dat de oplossing niet is het ontslaan van leraren maar het vervangen van een incompetente bestuurder.
Als 1 man/vrouw gaan staan. Wij pikken dit niet! Kom op, vecht voor je baan, voordat de hele school wordt ondergeschoven in een grote onpersoonlijke, niet meer bestuurbare scholengemeenschap.

Trudy Kok

Onderstaand een link naar een interessant artikel op de website van innovatief organiseren, uit 2006 (jawel, toen kwam de kwalijke kant van fuseren en groter worden al naar boven, maar mevrouw Runderkamp maakt zich druk om de verkeerde dingen).
https://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/ontvlechten-die-moloch/

bron: jos koenen 4 november 2019

Uit welingelichte bron vernam ik dat de eerder aangekondigde bijeenkomst van het lerarenteam van het Don Bosco College met Margareth Runderkamp zal plaatsvinden op 11 november a.s.
Op die bijeenkomst zou mijns inziens aan de orde moeten komen een financieel overzicht waaruit duidelijk de hoogte blijkt van de rijksvergoeding op onderdelen, dus uitgesplitst naar vergoeding voor directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel, een opgaaf van de salariskosten van de genoemde groepen en een opgaaf van alle bestuurskosten.
Het is zeker dat men dan zal schrikken van de onevenwichtige verdeling van de kosten ten bate van het onderwijsondersteunend personeel. Het zou verstandig zijn dat de docenten de volledige rijksvergoeding voor het onderwijsgevende personeel als basis claimen. Dan is het aan de rector en het bestuur hoe zij de rest van het gat gaan dichten. Hierbij wijzend op het beschikbare deel van 10 miljoen voor het DBC.
Met het onderwijzend personeel wordt bedoeld de docenten die daadwerkelijk lesgeven, waaronder de remedial-teachers. De rest verricht ondersteunende werkzaamheden en valt feitelijk onder het onderwijs ondersteunend personeel, het ‘OOP’. Als het onderwijsgevende personeel dat budget claimt, is men gedwongen de bezuinigingen grotendeels door te voeren binnen de indirecte kosten, dus moet er ook bezuinigd worden op de ongelooflijk hoge bestuurskosten.
Verder heeft onlangs in de Nivo een publicatie gestaan waarin melding werd gemaakt van een subsidieaanvraag van de Triade bij het ministerie van OCW die is gehonoreerd met 1 miljoen euro. Ook het bestuur van de stichting CPOW (Confessioneel Primair Onderwijs Waterland), verantwoordelijk voor 15 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam, heeft een subsidie van 0,6 miljoen euro binnengehaald. Een dergelijk financieel succes heb ik nergens kunnen lezen van de SKOV. Heeft Margareth Runderkamp deze mogelijkheid om haar financiële positie te versterken over het hoofd gezien of was ze teveel met rechtszaken bezig.

Met Trudy Kok en de heer of mevrouw Gelijk, hoop ik dat op 11 november, tijdens de bewuste bijeenkomst waarop docenten gedumpt worden, iemand of liefst meerdere teamleden de moed hebben om bovenstaande aan de kaak te stellen. Het zal toch niet zo zijn dat de angstcultuur die door Margareth Runderkamp is veroorzaakt, het docententeam heeft veranderd in een kudde makke schapen die zich naar de slachtbank laat leiden.
Als ik die bewuste avond met mijn kleinkinderen met de lampions langs de deuren ga, hoop ik uit vreugde mee te kunnen zingen vanwege de overwinning van mijn vroegere collega’s op het miskleunende bestuur van de SKOV in het algemeen en op Margareth Runderkamp in het bijzonder.

Jos Koenen


bron: jos koenen 5 november 2019

Zoals reeds eerder opgemerkt wordt op 11 november een startschot gegeven om personeelsleden te bewegen om alvast uit te kijken naar een andere betrekking. Het is van de kant van de medezeggenschapsraad niet verstandig, zo niet zwak, om deze voorlichting door te laten gaan in de wetenschap dat de afgevaardigde van de vakbond niet aanwezig kan zijn. Je zou zeggen dat hierdoor een dergelijke, zeer belangrijke bijeenkomst doorgeschoven zou worden maar daar lees ik niets over.
In de mededeling in de personeelsinfo staat dat er in de loop van de week meer informatie beschikbaar komt. Op basis hiervan zouden personeelsleden zich beter kunnen voorbereiden. De vraag is echter of zij de materie van de bekostiging wel goed kunnen doorgronden. Vandaar dat zij mijns inziens concrete overzichten moeten krijgen van de bekostiging tegenover de salariskosten op onderdelen. Van de kant van de werkgever zal financiële deskundige aanwezig zijn. Ook hiervoor geldt dat de betaler bepaalt. Dat wordt voor het personeel oppassen geblazen.
Er zouden overzichten beschikbaar moeten zijn voor de komende drie schooljaren.
Bij terugloop van het leerlingenaantal heeft de school gedurende de periode van terugloop het voordeel dat meer personeel mag worden aangesteld dan voor het komende schooljaar nodig zal zijn. Dan komt doordat de rijksvergoeding wordt bepaald op basis van het hogere aantal leerlingen van het voorgaande schooljaar. Ook zou rekening gehouden moeten worden met nabetalingen op de rijksvergoeding na afloop of gedurende het lopende schooljaar. Er zijn geen schotten tussen de rijksvergoeding voor de salariskosten en overige kosten. Dus kan de komende jaren ook een deel van de overige rijksvergoeding worden ingezet voor het behoud van zoveel mogelijk docenten. Met de extra inzet van docenten kan gewerkt worden aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit zou naar de toekomstige leerlingen en hun ouders nadrukkelijk moeten worden gecommuniceerd. Dat is in deze periode van daling van het aantal leerlingen een absolute noodzaak om verdere krimp te voorkomen.
Als personeel in de werkloosheidswet terecht komt moet de school 25% van de kosten betalen. Het personeel zal ervoor moeten waken dat die kosten in mindering worden gebracht voor de inzet van personeel. Daarvoor is € 10 miljoen beschikbaar.

Jos Koenen