Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Nieuw Bestuur SKOV

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

bron: SKOV

Op 20 mei jl. heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam afscheid genomen van bestuursleden Petra Kras en Erik Bond, wegens het aflopen van hun zittingstermijn. Per 1 oktober a.s. treden bestuursleden Inger Schermer en Cor Tol af, gevolgd door Edwin Schokker op 1 november. Het bestuur is hen erkentelijk voor hun grote betrokkenheid en jarenlange inzet voor het onderwijs in Volendam. Zij hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de solide basis die er nu ligt.

De vertrekkende bestuursleden worden opgevolgd door:

Huub Bexkens (op voordracht van de medezeggenschap van het Don Bosco College, tot 2017 docent bij het Don Bosco College)

Frans Sleebos (op voordracht van de medezeggenschap van de basisscholen, tot 2017 directeur/bestuurder Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland)

Erik Tuijp (Hoofd Bureau Bestuursondersteuning rechtbank Amsterdam en honorair rechter plaatsvervanger rechtbank Alkmaar, sector straf, tevens voorzitter Stichting Nazorg Nieuwjaarbrand Volendam, lid parochiebestuur Sint Vincentius a Paulo)

Tot nieuwe voorzitter is Hans Schoorl (projectmanager bij de Vrije Universiteit Amsterdam, tevens voorzitter Stichting de Speelderij) benoemd.

Verder hebben zitting in het bestuur Nicolette Engbers (Bestuurder Altra jeugdzorg en onderwijs en Opvoedpoli) en Margareth Runderkamp (uitvoerend bestuurder).

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Een schone taak voor het nieuwe bestuur.
Met het wisselen van het bestuur komt er gelukkig nu een kans om echt schoon schip te maken. Vooral Erik Tuijp weet precies hoe conform de wet moet worden gehandeld. En met al zijn andere bestuursfuncties heeft hij genoeg ervaring hoe een goede werkgever om moet gaan met de werknemers. En vooral dat laatste punt blijft mij bezighouden: Een werknemer die zijn werk tot in perfectie al jaren uitvoert wordt ernstig onrecht aangedaan.

Hij loopt kennelijk voor de voeten van de uitvoerend bestuurder mevrouw Runderkamp. Zij heeft een plan met de SKOV en daarin is in haar optiek geen plaats voor deze werknemer.
Ze komt tot een bizarre daad: ze besluit hem op staande voet te ontslaan, wat echter door de rechter NIET wordt toegestaan. De rechter sommeert haar om de werknemer in zijn functie te laten en hem in het uitoefenen daarvan in niets in de weg te staan. R. negeert echter de uitspraak van de rechter en treitert de werknemer zodanig dat deze zich genoodzaakt ziet om opnieuw de gang naar de rechter te maken.

Ook de tweede rechter heeft R. in het ONGELIJK gesteld. Dat is op een niet mis te verstane wijze gebeurd, maar zij is glashard. Haar doel is belangrijker dan het volledig verzieken van een mensenleven. Het getreiter blijft doorgaan en R gaat nu in hoger beroep en vraagt ook om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Deze rechtsgang kost enorm veel geld van de SKOV. Geld dat besteed dient te worden aan het onderwijs. Het is allemaal publiek geld. (maar dat kost R. privé geen cent!!!) De werknemer kan nu al een half jaar zijn werk niet uitvoeren maar moet daar wel de hele dag aanwezig zijn en stilzitten. Ik hoef niet uit te leggen dat zoiets voor je gezondheid zeer schadelijk is.

Kan dit nu allemaal in dit land? Moet deze slechte bestuurder nog langer zo’n belangrijke functie uitoefenen? Het toezichthoudend bestuur, dat ongetwijfeld ook goede dingen heeft gedaan, heeft haar ongestraft haar gang laten gaan en dat reken ik ze zwaar aan. Ik hoop dat het nieuwe bestuur zich verdiept in deze onverkwikkelijke gang van zaken en optreedt naar behoren. Het lijkt wel of R een persoonlijke vete uitvecht en koste wat kost haar zin wil doordrijven, hoeveel schade dat dan ook toebrengt. In andere reacties is de afgelopen tijd al geschreven dat zij ook van het (financieel) besturen van de SKOV onvoldoende verstand heeft en grote fouten maakt.

Er is dan ook maar 1 conclusie te trekken: R is ongeschikt voor deze job.

Trudy Kok
19 september 2019

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Uit navraag bij (oud)personeelsleden van het CPOW te Purmerend, de vorige werkgever van Runderkamp, is gemeld dat zij daar actief heeft gewerkt aan het ontslag van 3 directeuren, 1 ICT-er en een 8-tal leerkrachten op een manier die ook daar de toets der kritiek niet kon doorstaan. Betrokkenen hebben gemeld dat velen tijdens Runderkamp’s aanstellingsperiode in een ware hel hebben geleefd en in grote onzekerheid over het behoud van werk en inkomen. Vele ontslagen zijn daar gemoeid gegaan met forse afkoopsommen, ook weer geld dat bestemd was voor onderwijs. Runderkamp laat zich bij de invulling van “haar missie” niet leiden door welke normen en waarden dan ook, tot het herhaaldelijk negeren van gerechtelijke uitspraken toe.Ze schreef in haar stuk in de Nivo van 18 juni 2019: “constructief kritisch zijn is goed, dan wil je samen iets verbeteren”. Bij mij komt dan direct de gedachte op: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf mevrouw Runderkamp”

Ik vraag me trouwens met verbazing af waarom er vanuit het personeel nog geen actie is ondernomen om de handelwijze van het bestuur te veroordelen en Runderkamp in haar plannen te blokkeren inzake de kwestie ICT-er.

Wie staat er in het onderwijs op en neemt het voortouw voor een daadkrachtig ingrijpen?
Je zou toch van onderwijsgevenden en hun directeuren mogen verwachten dat jullie opkomen voor de belangen van je collega’s. Dat kan ook in je eigen belang zijn. Voor je het weet ben je zelf “boventallig”. Samen staan jullie ongelofelijk sterk. Vecht voor je baan en je toekomst en bovenal voor het onderwijs van alle kinderen!

En waarom vragen jullie dan ook niet gezamenlijk om openheid van zaken over de heimelijke fusieplannen van het DBC en de gevolgen daarvan? Er is uit betrouwbare bron vernomen dat de geruchten op WAARHEID berusten dat Runderkamp in het geheim al voorbereidingen voor een FUSIE treft. Voor deze exercitie moe(s)ten een aantal koppen worden gesneld, waaronder die van het hoofd stafbureau, de rector van het DBC en het hoofd-ICT. Vooruitlopend op de fusie is de administratie van het DBC al door een glazen wand in een afgeschermde ruimte gebracht. Eerder al is Runderkamp op zoek geweest naar een extern zelfstandig kantoor in Volendam (voormalig kantoor van een verzekeringsmij) voor huisvesting van het bestuurskantoor.

Het verkwisten van geld dat voor onderwijs bestemd is en het geestelijk mishandelen van medewerkers moet worden gestopt. Dit is mijn mening. Wie het anders ziet mag het zeggen.

Trudy Kok
20 september 2019

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Je vraagt je af waarom er niemand binnen het Don Bosco College de handschoen of de pen heeft opgenomen om tegengas te bieden aan de dadendrang van Margareth Runderkamp. Je geeft het eigenlijk zelf al aan; het zittende personeel heeft in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid voor een gezin en riskeert het niet om brodeloos te worden.

Margareth is inderdaad ‘niets en niemand ontziend’ bezig waarbij ze lastige lieden gelijk opruimt. Daarom heb ik als oud-docent van het DBC die tegenwoordig alleen van de wind leeft, in juni een aanklacht tegen haar en haar beleid geschreven dat zowel in de Nivo als op Groot-Waterland is gepubliceerd en dat jij denk ik ook wel hebt gelezen. Deze aanklacht is in zoverre niet aangekomen dat Margareth er zich niets van aangetrokken heeft.

Wel hebben de door mij genoemde toezichthouders wegens genoemde ‘overtijdsverschijnselen’ en belangenverstrengelingen hun biezen gepakt en kunnen we per 1 oktober a.s. een nieuwe samenstelling tegemoet zien.

Wat Margareth met deze wisseling van de wacht nog even heeft uitgehaald is meer dan schandelijk: op de rand van het afscheid van het oude bestuur heeft ze snel een beroep ingesteld bij het gerechtshof in Amsterdam om haar zoveelste veroordeling door de kantonrechter in Zaandam onderuit te halen en alsnog Johan Molenaar te lozen. Het nieuwe bestuur heeft part noch deel aan deze wandaad maar komt daar over 11 dagen wel mee te zitten. ‘Schandelijk’ is nog een nette kwalificatie voor deze truc.

Mijn hoop is geheel en al gevestigd op de daadkracht van het nieuwe bestuur maar die hoop wordt gelijk al getemperd doordat Margareth zelf voor een deel nieuwe bestuursleden / toezichthouders heeft aangezocht en daar heeft ze goed over nagedacht. Tegensprekers zijn lastig. Misschien moeten we het hebben van de twee nieuwe toezichthouders die namens de MR van zowel de basisscholen als van het DBC zitting gaan nemen in het bestuur te weten resp. Frans Sleebos en Huub Bexkens. Het zijn er slechts twee maar beter weinig tegengas dan helemaal niets.

Met jou hoop ik dat Margareth Runderkamp inziet dat ze in de Volendammer gemeenschap zeer weinig draagvlak meer heeft, te meer, zoals jij opmerkt, daar ze een verborgen agenda heeft: het Don Bosco College uithuwelijken aan het Atlas College met meegeven van een bruidsschat van vele miljoenen die aan de neus van onze Volendammer jeugd voorbij zullen gaan.

Daarom hier nogmaals mijn dringend verzoek aan Margareth om haar biezen te pakken en daarmee het Don Bosco College geen verdere schade toe te brengen. Ze heeft al genoeg ellende veroorzaakt. Tot in betere tijden.

Jos Koenen
21 september 2019
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
0655111751