Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Moet Wethouder Runderkamp opstappen?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat er een gat is gevallen in de wekelijke reeks waarin Runderkamp zijn belevenissen deelde met wie het wekelijks verslag maar wilde lezen. De reden waarom de reeks is gestopt is van persoonlijke aard. De wethouder zit in zware persoonlijke problemen nadat een affaire met raadslid Lianne Bond van Lijst Kras en een nichtje van fractievoorzitter Loek Kras, bekend is geworden..
Vooralsnog wordt de affaire afgedaan als een privékwestie. Het is echter de vraag of dat een terechte omschrijving is.

Ik heb het even opgezocht in de integriteitsregeling van de gemeente en vond daar:

Omgangsvormen
Het handelen van de burgemeester, een collegelid of raadslid naar andere collegeleden of raadsleden is zodanig, dat men elkaar op gelijke wijze benadert en met wederzijds respect bejegent, dat men loyaal is naar elkaar en er een transparante wijze van communicatie is, gericht op het belang van de gemeente.
Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de gedragsafspraken, zoals deze gelden voor de gedragscode burgemeester en de gedragscode leden van de raad. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Leden van het college van burgemeester en wethouders en raadsleden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.
Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording door collegeleden wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders en de gemeenteraad en door raadsleden aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

“Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard”. Dat heeft de wethouder zich kennelijk onvoldoende herinnerd toen hij een affaire begon met een drieëntwintigjarig raadslid. Het heeft inmiddels geleid tot grote persoonlijke problemen voor beide. De privacy van die situatie moet worden gerespecteerd.
Voor de politieke implicaties gelden de privacy-regels niet. De politieke integriteit is geschonden en dat roept vragen op van verschillende aard. Daarnaast duikt de schijn van belangenverstrengeling op. Een wethouder en raadslid samen in bed, dat roept vragen op rond politieke onderwerpen.

Los van de politieke kwesties rijst ook de vraag of de persoonlijke impact van het gebeurde de wethouder in staat stelt om zijn aandacht volledig bij zijn taak te houden.
Alexander Pechtold verloor het publiek vertrouwen en aanzien na het bekend worden van van vervelende dingen in zijn persoonlijke situatie. Hij kon daarna niet meer naar behoren functioneren. Het oordeel over zijn politiek handelen werd te zeer vermengd met het oordeel over zijn privé-situatie. Zijn persoonlijke normen en waarden kwamen ter discussie.

Het gemeentelijk belang vergt dat eenzelfde situatie wordt voorkomen met betrekking tot wethouder Runderkamp. Ik acht zijn aftreden onvermijdelijk. Ook Lianne Bond zou er goed aan doen om zich als raadslid terug te trekken, maar ik acht dat niet zo dwingend gelden als voor iemand in de rol van wethouder.

 

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Dit artikel is overgenomen op de facebookpagina van ‘Vanwiebinjeerienje’. De comments daar liegen er niet om. Ik zou iemand een dolk in de rug hebben gestoken en ben van het laagste allooi. Alleen de pek en veren ontbreken nog. Ik schrok wel van die reacties.
De ‘affaire’ was al een publiek geheim, deed de ronde in het dorp en er gingen oordelen en nasty details rond. Die details heb ik vermeden. Die gaan over de persoon en zijn persoonlijke situatie. Ik heb me gericht op de politieke kant van de zaak en kwam daarbij tot de conclusie dat Runderkamp als wethouder niet handhaafbaar is. Ik sta nog steeds achter die conclusie.
Dat je zo’n conclusie voor je zou moeten houden, ontgaat me.
Dat het een pijnlijke zaak is valt niet te betwisten.
Maar een discussie over de politieke consequenties lijkt me wel van belang. Daar ligt dan ook de volstrekte nadruk op in dit artikel.
Een publiek persoon loop nu eenmaal het risico dat zijn doen en laten wordt gewogen en dat betekent dat hij daar rekening mee houdt in zijn doen en laten. Runderkamp heeft zijn ambt geschaad en integriteitsregels overtreden. Dat doe je niet als je de risico’s kent.
De recente integriteitsschending bij het OM is een goed voorbeeld van welk gedrag men zich moet onthouden in een publieke functie.

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Het ontgaat mij ook volkomen waarom de meeste reacties zo agressief en plat en vooral dom zijn.

Ik denk dat 99% van de reaguurders op de facebookpagina ‘van wie bin jij er ienje’ (mis ik hier een letter ?) schaamteloos en zonder enige beschavings-remmingen hun eigen persoonlijke problemen en opvoedings-fouten verwarren / wegstoppen met de feiten. En de vragen. En concrete argumenten en/of voorstellen.

‘Een-Voor-Allen-Allen-Voor-Één’ krijgt op deze site een dimensie waarvan ik nooit had gedacht
dat die zo laag zou kunnen zijn. De vijanden van mijn vijanden maken mijn vijanden tot vriend ?

Niet de hoofdpersonen in het verhaal of degene die er een stuk over schrijft maar de mensen die zo
reageren zouden zich moeten schamen. Maar hopen dat ze (letterlijk c.q. figuurlijk) geen volksvertegenwoordigers zijn.

De vraag is bijvoorbeeld: is het niet waar wat Hr. Louter schrijft ? En als het anders is wat is er dan ‘anders’ ?

overigens is onder bijvoorbeeld de zoekterm ‘relatie wethouder raadslid’ veel zinnige info te vinden die relateert aan het door Hr. Louter geschetste politieke probleem. (hij blijft toch echt heel prudent buiten de privé van direct-betrokkenen).

Helaas zijn het ook stukken met lange en zinnen en veel meer-lettergrepige woorden. Ik ben zomaar bang dat het publiek van ‘van wie bin jij er ienje’ (mis ik een letter ?) te ongeletterd is om deze info tot zich te nemen.

Verder lijkt mij dat gemeenteraad en B&W hier over nadenken en er over besluiten. Misschien dat afwachten ?

 

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Ja, Fred, nogal wat reacties zijn aan de platte kant. Maar de verontwaardiging begrijp ik ook wel weer. Het persoonlijk leed dat betrokkenen ervaren krijgt hiermee een extra dimensie. Wat een publiek geheim was, is nu publiek. Waar ik me aan geërgerd heb is dat het door sommigen als een privé-kwestie wordt aangeduid. Dat is het in principe. Ik heb me dan ook buiten de nasty details en harde oordelen over de personen gehouden die rond gaan. Echter in dit geval gaat het ook om een bestuurder en dat werpt de vraag op wat het betekent voor de reputatie van de betrokken bestuurder en het aanzien en integriteit van het bestuur. Best een pijnlijke vraag, maar hij móet gesteld worden. Dat is een algemeen belang.