Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Korsnás Broddelwerk

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Korsnas

Inbreng van P.Bliek / PvdA in het raadsplein 1a 2019 04 11

Voorzitter, vandaag is een zoveelste hoofdstuk in wat je ondertussen wel de Soap Korsnas kan noemen. GTST is er niets bij zou ik zeggen. En kunnen we nu vandaag over goede of over slechte tijden spreken? Als je de coalitiepartijen mag geloven natuurlijk goede.
Ze vinden het prachtig.
Maar als het aan de PvdA EN veel inwoners van Edam ligt dan zijn het vandaag slechte tijden.
Er is een prachtig initiatief gestart door de heren van Korsnas moet Beter. En wat is daarmee gebeurd voorzitter? Heel erg weinig. Er is eigenlijk niet eens echt naar geluisterd.
Ze hebben bijna 1000 handtekeningen opgehaald! DUIZEND!

Het college laat haar oren al die tijd hangen naar de projectontwikkelaar.
Die projectontwikkelaar, dat is dus de partij die al 15 jaar geen resultaten boekt op dit terrein! Die projectontwikkelaar heeft gewoon gespeculeerd met de grondprijs. Die projectontwikkelaar wil nu gewoon cashen en het maximale eruit halen.

En dan komt er een college en die komt de ontwikkelaar netjes vragen of ze alsjeblieft eens willen nadenken over een parkeergarage. Een parkeergarage die de ontwikkelaar zelf ooit nog zag zitten trouwens, wel vreemd. En nu is het ineens allemaal te duur, niet mogelijk enzovoort.

Dan het onderzoek waar de raad om heeft gevraagd. Ik kan mij vergissen maar volgens mij vroeg de raad om een gedegen onderzoek waarbij wordt gekeken naar de lasten EN de baten, de risico’s etc etc. En wat ligt er nu? Sorry voorzitter, maar ik vind het zeer matig. Er is wat becijferd en dat zal allemaal wel ongeveer kloppen. Maar wat wordt hier nou werkelijk gedaan? Bij elke berekening wordt er geconstateerd dat dat erg duur is PER WONING. Alsof de enige mogelijke baten bestaan uit verkoop aan de nieuwe bewoners!
Ja zo ken ik er nog wel een paar! Dat is alsof je in de Hoogstraat de kosten voor de winkels in de plint gaat omslaan per woning erboven gelegen en dan gaat zeggen: poe he wat duur!

Voorzitter, we worden hier voor het lapje gehouden. Een ander woord heb ik er niet voor. Je kunt mij niet wijsmaken dat er geen commerciële partijen zijn die daar geen parkeergarage willen pachten en uitbaten. Ik denk aan partijen zoals QPark bijvoorbeeld.
En JA, als je dat dan wilt dan moet je wel een visie hebben op de binnenstad. Dan moet je nadenken over je gehele parkeerbeleid. Over je toerismebeleid. Over het wel of niet autoluw maken van de binnenstad. Dan moet je Korsnas zien als onderdeel van de gehele binnenstad, inclusief plannen voor de Singelweg. En ja, er is Edam Vitaal, er is parkeerbeleid. Maar wij vinden dat allemaal vooral veel herhaling van hetzelfde. Weinig visie op de toekomst.

Ik heb wel vaker gezegd in onze raad: Edam-Volendam is geen eiland. We hebben te vaak hier de neiging alles zelf op te willen lossen op onze eigen eigenwijze manier. Maar hallo mensen, kijk eens om je heen!
Er zijn talloze binnensteden in Nederland, ook vergelijkbaar met Edam, waar deze problemen al lang zijn opgelost. Waar men het wel voor elkaar krijgt. Met visie, met een integrale aanpak.
Want daar ontbreekt het dus volledig aan: visie, een integrale aanpak, doorzetten, durf, ambitie.

Wat de PvdA betreft had de aanpak heel anders moeten zijn. Onze visie is dat wij Edam als historische binnenstad willen koesteren en beschermen. Tegelijkertijd willen we onze mooie binnenstad graag tonen aan de toeristen. Dat is van belang voor onze ondernemers en voor de levendigheid. Bovendien mogen we apetrots zijn op dit prachtige stadje. Dan moeten we er dus ook zuinig op zijn!
Wat de PvdA betreft was er een integrale visie op toerisme, wonen, ondernemen en parkeren gemaakt. Wij zouden dan bijvoorbeeld ervoor kiezen om alleen nog bewonersverkeer en bevoorrading toe te staan in de oude vesting. ALLE overige verkeer moet dan aan de randen parkeren. In geheel Edam zou je dan ook betaald parkeren moeten invoeren met vergunningen voor bewoners. Dat vindt niet iedereen leuk natuurlijk, maar we moeten wel iets doen om al dat blik beheersbaar te houden.

Wat de PvdA betreft moet Korsnas samen met de Hoogstraat een toonbeeld worden van hoe je anno 2019 om kunt gaan met stadsvernieuwing in een historische binnenstad. Hoe je van die gapende gaten in de stad weer een mooi en levendig geheel kunt maken. Een bruisend stadshart met blije bewoners en blije ondernemers en toeristen die graag terug komen.

Als je dat met elkaar wilt voorzitter, en je hebt een dergelijke gedegen visie, dan volgt het 1 logisch op het ander. Dan hebben we een parkeergarage onder Korsnas keihard nodig voor de toekomst. Want je moet niet alleen naar nu kijken maar ook naar over 10 of 20 jaar. Dan hebben we nu ook keihard meer woningen nodig, ook op het Korsnas terrein. De ideeën van Korsnas moet Beter laten zien dat er veel meer mogelijk is. De PvdA is er van overtuigd dat er meer mogelijk is, ook voor senioren en voor starters. Meer woningen, meer differentiatie in huur- en koopprijzen, een goed parkeerbeleid, het blik van de straat, ook weg van het baanplien, en een autoluwe binnenstad. DAN zorgen we ervoor dat Edam met vertrouwen naar de toekomst kan kijken EN trots kan zijn op haar mooie binnenstad.

Voorzitter, ik ga afronden. U zult begrijpen dat met deze argumentatie de PvdA absoluut niet in zal stemmen met dit voorstel. Wat ons betreft maakt het college een kapitale fout door dit nu erdoor te drukken. Ok, de coalitie heeft inderdaad een brede meerderheid dus u kunt het er door drukken. Dat kan en dat mag ook in de democratie.

Maar zou het niet veel en veel mooier zijn geweest als de bewoners van Edam er ook achter zouden staan? En als u vandaag ook de oppositie blij zou hebben gemaakt? Dan zouden we een breed gedragen plan met vreugde raadsbreed hebben kunnen omarmen. Maar daar heeft het college, voor de zoveelste keer,
niet voor gekozen.

Voorzitter, de PvdA stemt absoluut niet in met dit broddelwerk en wil dit onderwerp ook straks in de gemeenteraad bespreken.

Inbreng van P.Bliek / PvdA in de gemeenteraad 2019 04 11

Voorzitter, er is in het raadsplein al veel gezegd en dat wil ik hier niet allemaal herhalen.
Ik wil wel een meer algemeen punt maken.

Ik zit nu dik drie jaar hier in de lokale politiek en heb in die tijd dus te maken met deze coalitie. Ondertussen is het patroon mij duidelijk. Een patroon dat volgens mij eigenlijk al langer bestaat in deze gemeente.

Het resultaat heeft u kunnen zien. Telkens weer worden er pleistertjes geplakt, maar integrale visie, ambitie ontbreekt. De parallelweg is zo’n pleistertje. Het parkeer- en verkeersbeleid in de oude kom Volendam is ook zo’n pleistertje op een slagaderlijke bloeding. Allemaal te weinig, te plaatselijk en te beperkt.

Recent nog het voorstel voor het Raadhuisplein in Oosthuizen was ook zo’n aanfluiting. Hier lag een gigantische kans om samen met de bewoners, ondernemers en ontwikkelaars eens met een open en frisse blik te kijken naar de beschikbare ruimte, de toekomst van Oosthuizen en hoe je van die plek voor de komende 30 jaar een bruisend dorpshart kunt maken.

Maar nee hoor, dit college kiest voor een likje verf, een parasol en hier en daar een dingetje en dat is het dan maar weer. Het mag allemaal niks kosten, het moet allemaal snel snel en er is totaal geen visie, geen ambitie, geen daadkracht.

En vandaag mogen we het dan hebben over het Korsnas terrein. Een dossier dat ook alweer dik 15 jaar voortsleept. En waar komt dit college mee? Nou ja…. Ehm… sja… de ontwikkelaar wil dit en ehm sja….. nou ja dat moet dan maar.

Klinkt een beetje flauw voorzitter, maar zo komt het wel op mij over. Want wat heeft dit college nou in die dik drie jaar gedaan om met die ontwikkelaar te komen tot een breed gedragen plan? Waarom slaat dit college nou eens met de vuist op tafel bij de ontwikkelaar? Waarom stelt dit college nauwelijks eisen maar ligt ze te suffen in die regisseursstoel? Waar is nou die ambitie voorzitter? En als die er in de achterkamertjes wel is, waarom zien we daar dan geen resultaten van voorzitter?

De PvdA wordt er ondertussen echt moedeloos van. Maar veel erger vinden we dit voor Edam. Die prachtige binnenstad met al haar historie verdient gewoon veel beter.

En zou het niet veel en veel mooier zijn geweest als de bewoners van Edam er ook achter zouden staan? En als u vandaag ook de oppositie blij zou hebben gemaakt? Dan zouden we een breed gedragen plan met vreugde raadsbreed hebben kunnen omarmen.
Daarom voorzitter, dient de PvdA vanavond een motie van afkeuring in. Afkeuring over het duppie op de eerste rang. Afkeuring over de regierol die weinig voorstelt. Afkeuring vanwege het geklungel en het pleistertjes plakken terwijl het bloed eruit spuit.

Wat de PvdA betreft is de maat hiermee een keertje vol. Een motie van afkeuring is een zwaar middel
en die zetten wij ook alleen in als het ons menens is.

MOTIE (zie bijlage onder)

Ik heb niet de illusie dat de motie het gaat halen. Maar ik doe wel een oproep aan zowel het college als de coalitiepartijen. U kunt namelijk twee dingen doen:

1 – U kunt zoals u wel vaker heeft gedaan wat lacherig erover doen. Of het gezeur vinden. Of zeggen dat we het feestje verstieren. Of bozig doen en vinden dat we ons aanstellen. Enzovoort. Kunt u doen. Prachtig politiek theater natuurlijk.

2 – Of u kunt ook eens de oppositie serieus nemen. Ik kan niet voor de andere twee partijen spreken maar de PvdA zit niet in de oppositie om politiek toneel te maken. Ik en ook collega Slotboom zitten niet in de politiek om het college af te branden of om op alle slakken zout te leggen.

De PvdA wil ALTIJD constructief meedenken, meepraten en mee beslissen. U kunt op ons rekenen, maar dan moet u ons ook serieus nemen, ook al is het maar 1 zeteltje.

Ik heb bij mijn betoog bij de begroting hier ook een oproep toe gedaan: wij doen graag met u mee, maar beweegt u dan ook eens naar ons toe! Die uitgestoken hand blijft er altijd, maar u moet die wel aanpakken!
Die keuze heeft u dus sowieso, hoe u met onze kritiek en onze motie omgaat. Maar dat is maar politiek.

De inwoners van Edam hebben daar verder uiteindelijk weinig aan. Die krijgen, als dit plan het vanavond inderdaad haalt, een halfbakken oplossing waarbij de ontwikkelaar dus ronduit gewonnen heeft. Want daar gaat vanavond de champagne open hoor, reken maar! En terwijl de grote heren bouwers de bubbeltjes naar binnen laten glijden gaan de Edammers vanavond met een dikke kater naar bed.

P. Bliek / PvdA

audio/video raadsplein 1a 2019 04 11:

https://channel.royalcast.com/edamvolendam/#!/gemeenteedamvolendam/20190411_1

https://channel.royalcast.com/edamvolendam/#!/gemeenteedamvolendam/20190411_3

     

Afbeelding Bijlagen

Motie_PvdA_2019_04_11.jpg

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

In de gemeenteraadsvergadering van 11 april kwam het onderwerp ‘parkeren’ aan de orde.
Parkeren op het weiland aan de Singelweg. Wat betekent dat een parkeergarage onder het nieuw te bebouwen Korsnás-terrein niet nodig zou zijn. Te duur ook.

Pim Bliek van de lokale PvdA uitte middels een motie van wantrouwen aan de coalitie zijn grote ongenoegen over dit besluit dat hij samenvatte als ‘broddelwerk’. De motie kreeg steun van GroenLInks en Volendam80.

De tekst van zijn betoog en de motie zijn in reactie 1 te vinden. U kunt zijn betoog en de reacties daarop van de coalltie (als gebruikelijk bekrompen kleinzielig - weinig intelligent en niet inhoudelijk) terugluisteren op de site van de gemeente EdamVolendam https://channel.royalcast.com/edamvolendam/#!/gemeenteedamvolendam/20190411_3
(bedoeld moment is agendapunt 7 dat begint rond minuut 48)

Quote Pim Bliek / PvdA
De inwoners van Edam hebben er uiteindelijk weinig aan. Die krijgen, als dit plan het vanavond inderdaad haalt, een halfbakken oplossing waarbij de ontwikkelaar dus ronduit gewonnen heeft. Want daar gaat vanavond de champagne open hoor, reken maar! En terwijl de grote heren bouwers de bubbeltjes naar binnen laten glijden gaan de Edammers vanavond met een dikke kater naar bed.

De vertegenwoordiger van VD80 omschreef de gesprekken als: ‘het gevoel niet serieus te worden genomen’.

GroenLinks formuleerde het als ‘een verhaal met vele losse eindjes’.

De werkelijke feiten werden door de diverse fractievoorzitters van LijstKras CDA ZeevangsBelang en VVD (het doel heiligt tenslotte de middelen) vakkundig onder het politieke tapijt geveegd.

Een paar voorbeelden:
- Er was een uitgebreide participatie in de afgelopen jaren.
Niet dus. Er is gemanipuleerd. In een klein kringetje volgens standaard besluitvormingsprocedures
(vooraf genomen besluiten erdoor drukken) geacteeerd. Als alibi voor wat Pim Bliek treffend omschrijft als ‘aan de leiband van de projectontwikkelaar lopen’.  Bijna 1000 handtekeningen en een zéér actieve projectgroep ‘Korsnás Moet Beter’ - waarin een aantal zeer competente deskundigen - worden genegeerd.

- Er is een uitgebreid onderzoek geweest.
Niet dus. Het onderzoek is er in de hoogste versnelling doorgejast. Formeel heet dat een ‘quick-scan’. Er zitten - ook volgens de leden van de coalitie zelf - een aantal onzekerheden en onvolkomenheden (bij ons thuis heet dat gewoon ‘fouten&blunders;’) in. Het rapport roept meer vragen op dan het beantwoordt. De gewenste uitslag is op verzoek van de aanvrager vooraf bepaald.

- Het college zou zo ‘daadkrachtig’ gewerkt hebben de afelopen jaren.
Niet dus. Alle dossiers - van Broeckgouw (onze grootse lokale leugen) - tot Korsnás
(en wat te denken van het fiasco Europaplein waar niemand blij mee is of het dossier ‘autoluwe/autovrije Dijk’ dat zich al 30 jaar voortsleept) rammelen en zijn een aaneenschakeling van bestuurlijke missers.

- Quote Alfred de Jong / CDA: Het college is na 12 jaar wel klaar met dit dossier. We moeten er een klap op geven. Niet dus. Eigenlijk zegt hij: ‘het is een drama maar we willen er hoe-dan-ook vanaf;

- Quote Karregat VVD ‘Iedereen had het liever anders gezien maar het is niet anders.
Niet dus. Het is wél anders. Het kan ook anders. Maar ook de belangenverstrengelde VVD
wil dat niet weten en laat zich prostitueren door de lokale ‘vastgoedmaffia’. De vraag over hoe het ooit zover heeft kunnen komen (foute beslissingen in het verleden) ligt vooral bij hen. Maar dan wordt het stil.

- Quote Karregat VVD: We moeten bouwen. Er is woningnood.
Niet dus. Er is geen woningnood. Er is woonruimte zat. Oplossingen te over. Maar die kunnen geld kosten en niet vette winsten opleveren in bepaalde portemonnees. Er is wel nood maar dat is grote geestelijke en intellectuele nood bij de beleidsmakers als het gaat om - al of niet creatieve - oplossingen. Het argument ‘woningnood’ wordt uitsluitend gebruikt om de prijzen kunstmatig hoog te houden. In het voordeel van wie ook alweer ? Nog een heleboel inbrei- te gaan en wat te denken van het project “Lange Weeren’ of ‘Purmermeer’ ?!

Daar komt bij dat we nu al weten dat wonen op het Korsás-terrein verre van goedkoop zal zijn. Het worden geen woningen voor starters of senioren. Het wordt een ghetto voor een geselecteerde happy few. De gouden bergen en de achterlijk hoge prijzen in De Broeckgouw - als mensen eenmaal ja hadden gezegd - kunnen hiervoor als bewijs worden aangevoerd. En voor dat geld mag je op een zwaar vervuild terrein wonen met misschien een piepklein tuintje waarin je niet mag graven of een boompje mag planten. En geen parkeerplek.

Voor een parkeerterrein op de Singelweg is wel gemeenschapsgeld.
Een parkeergarage onder het Korsnás-terrein (al of niet voor bewoners of voor algemeen gebruik)
mogen de bewoners zelf betalen. Gek ook is het feit dat de geschatte kosten variëren van
30.000 tot 75.000 euro. Als wij thuis zo rekenen zit een koekje bij de thee er niet meer in.

We hebben hier 40 miljoen euro achterovergedrukt belastinggeld liggen. Opgebracht door ons allemaal.Tot algemeen nut ?
Niet dus. Spaarpotje voor een megalomaan stadskantoor. Bijeengesprokkeld door dingen wél te begroten maar vervolgens niet uit te voeren. En in het jaar daarna deze ‘besparing’ als ‘overschot’ weg te boeken.
Maar een investering in de leefbaarheid van in dit geval de woonkern Edam zit er niet in.

Aan mooie woorden geen gebrek. Maar op dit niveau van gemeentebestuur wordt toekomstvisie
in EdamVolendam uitsluitend bepaald door het grote geld en lokale (vaak zeer-lokaal onderbuikende en nog vaker niet al te frisse) eigenbelangen.

In de beraadslagingen werd er een link gelegd met de plannen in de Hoogstraat.
De een zegt dat het los van elkaar moet worden gezien. De ander dat het juist in combinatie met elkaar moet worden gezien. We kunnen het er vast wel over eens zijn dat ook hier het grote geld en de kortzichtigheid van het lokale bestuur of de afhankelijkheid van het grote geld het beleid zal bepalen.

Het is echt niet moeilijk om vast te stellen dat de leden van de lokale politieke coalitie
hun ziel verkocht hebben aan de vastgoedmaffia. Al hun daden en argumenten zijn terug te voeren
op de centen en manipulatie. (de mode-term hiervoor is ‘participatie’) We mogen alleen maar hopen dat ze daarbij de scheidslijn tussen net-niet of juist-wel crimineel gedrag nog weten te vinden.

Vooralsnog blijkt maar weer eens dat deze coalitie qua ontwikkeling de insteek en mentaliteit heeft uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Niks bijgeleerd. Plank voor de kop. Bang voor elk stapje buiten de door de centen bepaalde gebaande paden. Bestuurders met de toekomstvisie op 0.


lees ook: https://evodammer.blogspot.com/2019/04/korsnas-edam-update.html

     

Afbeelding Bijlagen

Korsnas_Stadskrant_2019_04_22_Uitsnede.jpg

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien