Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

3e ontsluitingsweg EdamVolendam: Van Droom Tot Nachtmerrie

Totaal aantal reacties: 406

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Toen zo’n 20 jaar geleden de plannen werden gemaakt voor de (totaal overbodige en mislukte)
Dijkwijk / Zuidpolder / Broeckgouw was het idee om er geld mee te verdienen. Geld dat op zijn beurt dan weer nodig zou zijn voor een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld de aanleg van een paar ontsluitingswegen i.c. de 3e ontsluitingsweg gelegen tussen de kom Volendam en Edam. Dat geld is er nooit gekomen (Het project Broeckgouw heeft verlies opgeleverd waarover alleen binnenskamer en in geheime bijeenkomsten mag worden gesproken en zal dat voorlopig blijven doen / De Groot-Volendamse Gedachte (b)lijkt een bekrompen hersenspinsel te zijn).

De plannen voor die weg bleven liggen. Uitstel na uitstel. Laffe smoezen te over. En vooral veel zwartepieten die bij anderen konden worden neergelegd. Omdat zo gaandeweg iedereen erachter kwam dat het niet de oplossing is. Het verkeer (opgewekt door te blijven bouwen-bouwen-bouwen in een al veels te volle gemeente) kan weliswaar tot aan de Dijkgraaf Poschlaan misschien beter doorrijden maar daarna loopt het alsnog vast. En als we niet gaan slopen-slopen-slopen in het middengebied en het ecomeertje dempen zal dat zo blijven.
Let wel: we hebben het hier over gemotoriseerd verkeer. Fietspaden hebben we altijd tekort.

Het traject stamt nog uit de tijd dat De Markerwaard er zou komen. Vanaf Purmerend/Zaandam zou er een snelweg moeten komen dwars door de gemeente EdamVolendam heen met een grote brug naar ‘Het Nieuwe Land’. (vergelijk de situatie bij Muiden). Those were the days. Gelukkig hebben we bijgeleerd en is al die gekkigheid als ‘waanzin’ in de geschiedenisboekjes bijgeschreven.

Een 3e ontsluitingsweg (de plannen voor de 1e en 2e zijn al in de prullenbak gegaan) is handig als je er je stadskantoor en brandweerkazerne naast kunt zetten. (ook al van die megalomane en onzinnige plannen) Of de Lange Weeren vol gaat bouwen met nog eens een kleine 1000 woningen. Voor iedereen die iets verder in het dorp woont of moet zijn lost het niets op.
Ergo: wordt het leven er niet leuker op.

De coalitie zoals die nu EdamVolendam regeert zal er niets meer mee kunnen en niets meer aan doen.
Daarna zal - eenmaal gefuseerd met de gemeente Waterland - alles weer anders zijn. De provincie heeft hier geen rol in. Die heeft het al druk genoeg met de belangen van Purmerend / Baanstee - dijkverzwaringsprojecten (‘t geld moet op) en ondertunneling van Broek in Waterland.

Voor ons persoonlijk (ofschoon tegenstander van al die blinde bouwdrift&wegenaanleg;) wel jammer. Het verkeer bij ons voor de deur (Dijkgraaf Poschlaan richting Edam) is nu op gezette tijden al niet meer te harden. Voor ons stukje EdamVolendam zal die weg een soort van verlichting en meer veiligheid geven. Maar tegen welke prijs ?

Voor de bewoners van bijvoorbeeld de Zuidpolderlaan / Dijkgraaf de Ruiterlaan of De Dijkgraaf Poschlaan / Jupiterlaan / Herculeslaan / Middengebied en centrum-Volendam zullen de problemen / overlast bij aanleg van de 3e ontsluitingsweg alleen maar nóg groter worden. Voor de Julianeweg zal zo’b 3e ontsluitingsweg een highway-to-hell worden.

Samengevat: het hele plan is een drama dat mogen we nog zelf betalen ook.

Omdat de aanleg van zo’n 3e ontsluitingsweg niet de oplossing is voor een probleem dat niet meer op te lossen is. Geen weg terug. Geen weg vooruit. Geen weg sowieso.

Met dank aan een lange rij falende politici - zakkenvullende projectontwikkelaars en vooral wegkijkende burgers die zich dezelfde oren lieten aannaaien die ze nu zo treurig laten hangen.

We hebben er met onze onderbuik-meninkjes - vals-chauvinisme en vooral visie-loos opportunisme
een puinhoop van gemaakt.

De droom was mooi. Maar het werd een nachtmerrie.

     

Totaal aantal reacties: 406

Geregistreerd 2014-01-21

PM

quote: Vanavond in de gemeenteraad de Nota Grondbeleid. ‘De gemiente heeft het verkloot. Ze hebben niks meer te zeggen over bepaalde stukken grond die in handen zijn van derden maar noodzakelijk voor de aanleg van die 3e ontsluitingsweg’ (geldt ook voor De Lange Weeren en een paar stukken waar het nieuwe stadskantoor / brandweerkazerne zijn gepland / sic)

Het is het spel met de ‘grondposities’ dat de afgelopen jaren slecht gespeeld is. Koop groen - verander de bestemming - verkoop het voor veel meer geld om het vol te bouwen en eis van je buren dat ze hun groene gebied in stand houden. Bij ons thuis heet dat ‘verkwanselen’.

Dat we als gemeente nog groeien is kul. Dat er woningnood is ook. Het zijn allemaal onware argumenten
om te handelen in grond en te bouwen-bouwen-bouwen. Ten behoeve van wie ook alweer ?

Je mompelt als politicus in de gemeenteraad iets over residuele grondprijzen - actief grondbeleid of juist niet - bestemmingsplannen en woonvisies en geeft de projectontwikkelaar hun douceurtjes. Wat het ook goed doet is te pas en te onpas het woord ‘sociale woningbouw’ (koop- en huur) te laten vallen. Altijd goed voor emotie.

quote: ‘hier in Volendam (!) is grote woningnood. (!) Dat staat in De Telegraaf van vanmorgen. (!)
We moeten bouwen-bouwen-bouwen want Volendammers moeten natuurlijk wel ‘op Folledam kunnen wonen’.
Of nee - we moeten bouwen voor de regio. Folledam wordt een wijk van Groot-Amsterdam.

er staan 500 jongeren te trappelen om een woning’
(rekenen (we krijgen de Broeckgouw niet eens meer vol) en toekomstvisie (er gaan meer mensen dood dan er geboren worden) is bij VD80 in goede handen.(sarcasme-alert !) Bij het ontwerpen van De Broeckgouw waren er wel 2000 jongeren die om een ‘uissie huilden’.
Is nogal tegengevallen hè.

VD80: de lokale politieke partij die uitsluitend de belangen van de bouwers behartigt.
Hier thuis noemen we dat ‘cliëntisme’


Groot-Waterland Ins0mnia 18 mei 2018 00:46 uur
Ik wil godverdomme fatsoenlijk kunnen wonen voor een normaal bedrag, iemand met een modaal inkomen komt niet aan een woning in deze gemeente.


Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. De paragraaf grondbeleid moet in ieder geval bestaan uit:
•een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting
•een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert
•een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
•een onderbouwing van de geraamde winstneming
•de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Rol gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk grondbeleid. Het is belangrijk om goed na te denken over de kansen, risico’s en onzekerheden die het gevoerde grondbeleid bij de ontwikkeling en herontwikkeling van locaties voor de gemeente met zich mee zal brengen.

De meeste gemeenten hebben hun grondbeleid vastgelegd in een nota grondbeleid. Hierin staat welk beleid de gemeente voert en welke instrumenten de gemeente inzet om het beleid uit te voeren. De nota is een belangrijk instrument van de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Daarin kan de raad bijvoorbeeld aangeven of de gemeente grond zelf aankoopt (en dus een actief beleid voert) of dit volledig overlaat aan de markt (en dus meer een regisserende rol heeft). Er is geen wettelijke verplichting om een nota grondbeleid op te stellen, vandaar dat de gemeentelijke nota’s onderling sterk verschillen naar vorm, procedure, inhoud en looptijd. -

     

Totaal aantal reacties: 367

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20

BU 2019 01 11