Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Wethouder Koning Van EdamVolendam Maakt Er Een Zooitje Van

Totaal aantal reacties: 403

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Er waren al eerder berichten dat wethouder Koning van het college van B&W van EdamVolendam zowel intern als naar buiten toe onthutsend zwak functioneert. Zijn ‘bijdrage’ aan de raadsvergadering van gisteravond staven dat idee.

Je gelooft je oren niet. In de gemeenteraadsvergadering van vanavond stelt wethouder Koning dat De Lange Weeren bebouwd moet worden. Er moeten 740 woningen komen. Ofschoon er veel minder nodig zijn en de discussie over wat voor een soort woningen nog moet beginnen. Dat kost 10.000 euro per woning extra vanwege afspraken over Natura2000 (hier bouwen - ergens anders groen creëren). En wie gaat dat betalen ? Het schijnt zelfs zo te zijn dat we gaan proberen het groen dat we hier kwijtraken elders in de provincie Noord-Holland te ‘verkopen’. Te zot voor woorden dus.

Zijn eigen fractie heeft een paar dagen geleden een vlammend artikel in de NiVo geplaatst waarin sprake zou zijn van +200 woningen (dus exclusief de plannen voor De Lange Weeren) en nog een aantal projecten te gaan. (Vreemd genoeg wordt Korsnas /+/- 80 wooneenheden niet genoemd).

Hij maakt het alleen maar erger door ook nog te stellen dat woningen in De Lange Weeren alleen voor Volendammers zullen zijn. Volgens hem is de kern Volendam de enige kern die nog groeit. Maar iedereen weet dat de vergrijzing juist daar het hardst toeslaat en de krimp er dus ver-bovengemiddeld zal zijn. Zijn getallen baseert hij op volstrekt willekeurig gekozen postcodecijfers. (want anders zou hij moeten uitleggen wat een ‘echte’ Volendammer is en wat niet en dat kan hij niet) De wethouder baseert zijn verhaal op één onderzoek van Companen dat we af kunnen doen als een ‘u-vraagt-wij-draaien-conclusie’. Scholen krimpen - sluiten - fuseren en verenigingen hebben steeds minder leden. Dat duidt niet op groei hè ?!

Hij keert het verhaal domweg om: veel bouwen betekent veel nieuwe inwoners. Die komen dan wel uit Amsterdam of Purmerend maar tellen - postcodegewijs - al snel mee als ‘Volendammer’. De jaren ‘70 en ‘80 in de herhaling. Met als gevolg dat half EdamVolendam Amsterdamse roots heeft. (Vergelijkbaar met die enge film waarin overwonnenen door de Borgs worden ge-assimileerd en resistance futile is.)

Bouwen alleen voor Volendammers . Anders gezegd: heeft iemand uit Oosthuizen of Schardam of Middelie dus minder kans op een huis in De Lange Weeren ? Nog stelliger: kunnen mensen die zich ‘Volendammer’ noemen (whatever/who-ever/where-ever) niet buiten hun eigen woonkern wonen ?

Hij vermeldt ook vol trots dat hij als wethouder gelieerd is aan de vastgoedmaffia (mijn woorden) en bouwbedrijven en projectontwikkelaars (zijn woorden) die actief zijn in onze gemeente.  Gaan er envelopjes onder tafel door ? Worden er cadeautjes uitgedeeld ? Het is in ieder geval belangenverstrengeling.

De relatie met projectontwikkelaar Scholtens is slecht. De gemeente en deze bouwer hebben al voor de rechter gestaan. Scholtens bezit grond in De Lange Weeren (hoe heeft dat nou kunnen gebeuren ? / hij heeft de gemeente ‘in de tang’ !) en zal proberen zoveel mogelijk winst te maken dus zo weinig inschikkelijk als mogelijk te zijn. Scholten versus EdamVolendam: een recept voor rampen. Maar gelukkig heeft wethouder Koning overal zijn contacten ?!

Als er al gebouwd wordt in De Lange Weeren moeten dat natuurlijk geen wijkjes met koopwoningen-volgens-het-bekende-concept worden (daar hebben we echt genoeg van) maar sociale bouw en hoogbouw. Appartementen voor jongeren en voor senioren. Maar dan wordt het stil aan de overkant. Bouwen voor de ‘Folledamse’ jeugd en dan bij voorkeur één standaard huis per persoon zoals in De Broeckgouw nu al akelig veel het geval is. Ruim 40 % van de woningen in die wijk heeft slechts 1 bewoner. Het beste ‘bod’ is dat van de PvdA die aan 30 % sociale huur denken. Dan blijft er altijd nog 70% koopwoningen over. Koopwoningen volgens het procedé van “Moe-‘k-ook’hè. De ‘Folledamse Ziekte’. De PvdA had natuurlijk ook bij 70% sociale bouw kunnen begínnen. Want dat woningen in De Lange Weeren sowieso duur worden staat nu al vast.

Maar ik mag niet schrijven dat er geen woningnood of woning behoefte is maar bouwen-bouwen-bouwen alleen maar ten doel heeft - ten koste van alles - de portemonnee van bepaalde types te spekken.

Nog dommer is zijn uitlating dat gasloos / energieneutraal bouwen geld kost. De bedoeling is natuurlijk dat gas- en energieneutraal bouwen geld oplevert. En behalve dat is het natuurlijk allemaal de schuld van die asiel-zoekers !  (die moeten maar in andere woonkernen of gemeenten hun heil zoeken ?)

De man heeft werkelijk geen benul of maar enig begin van een beetje kennis van zaken. Verblind door het Groot-Volendamse Gedachtengoed. Eigen Volk Eerst. En vermoedelijk ook eigen portemonnee eerst. Een vorige-eeuwse wethouder die zijn houdbaarheidsdatum al ver voorbij is.Waarom zegt niemand er wat van ?!

In andere gemeenten een reden om zo’n wethouder naar huis te sturen. Hier blijkbaar niet. De gemeenteraadsleden zitten erbij en knikken ja. Weer gemakkelijk € 1000,- bruto pp / per maand verdiend. Wat is er toch aan de hand met onze gemeenteraad ? Slappe hap !
Nou ja. Ze mochten wel na een vergadering van 10 minuten weer lekker naar huis en bij het ontbreken van gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente zitten ze voorlopig pluche-gebakken.

Mag ik tussendoor nog even vaststellen dat de affaire Hooijmaaijers (3 jaar celstraf) óók De Lange Weeren betrof (de rol van bedrijven en politici in EdamVolendam hierin is nooit aangetoond want nooit goed onderzocht /onder het tapijt geveegd) en de start van het heilloze project Lange Weeren dus sowieso al heel slecht was.

Of Fractie Kras steunt haar wethouder en maakt zich medeplichtig aan alle onzin en onkunde en kortzichtigheid die hun eigen wethouder zomaar mag dumpen of ze dumpen hem. Een akelige keuze waar ze zelf voor kozen.

Daarmee Lijst Kras in hetzelfde lekke schuitje manouvrerend als VD80 een paar jaar geleden dat na het dramatische afbraakbeleid van de hopeloos falende en op tijd het hazenpad kiezende wethouder Kes daar een fikse rekening voor betaalde.

     

Totaal aantal reacties: 348

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20

     

Totaal aantal reacties: 403

Geregistreerd 2014-01-21

PM

In het informatiekrantje dat door de gemeente EdamVolendam is verspreid schrijft wethouder Koning:
‘Volendam groeit nog tot 2030’

Dat is dus niet waar. We krimpen. In de kom Volendam meer dan gemiddeld.
Scholen sluiten of fuseren. Clubs en verenigingen hebben het moeilijk.
Het aantal overlijdens-advertenties overspoeld de geboorte-annonces.

Als wethouder Koning bedoelt dat er steeds meer mensen van buiten de gemeente (of uit een andere woonkern binnen de gemeente) in de woonkern Volendam komen wonen (er is daar wegens de grote vergrijzing blijkbaar veel aanbod aan woningen !) heeft hij - een soort van - gelijk.

Een gelijk dat hij niet wil hebben want in de gemeenteraad presteert hij het nog steeds om te spreken over ‘de gemeente Volendam’.

Een wethouder die alleen zijn eigen woonkern belangrijk vindt en uitsluitend in het college is gewerkt
om de belangen van de lokale bouwbedrijven en vastgoedboys te behartigen…..............
..................nou - daar zijn we dan mooi klaar mee.

     

Totaal aantal reacties: 403

Geregistreerd 2014-01-21

PM

  BU 2019 01 10