Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

DuurzaamheidsEnquête EdamVolendam: Goedbedoeld Amateurisme - Geldverspilling of Vileine Manipulatie ?

Totaal aantal reacties: 406

Geregistreerd 2014-01-21

PM

De gemeente EdamVolendam heeft een info-avond ge-organiseerd. Komt allen om mee te praten over wat we willen aan duurzaamheid ?!

Zulkse avonden worden altijd slecht bezocht. Als er al 35 mensen komen (meestal de ‘vaste hap’ / de bekende gezichten) is het veel. Dat is dus 1 promille (0,1%) van alle inwoners. Dat schiet niet op.

Er hoort ook een enquête bij. Toen ik durfde te opperen dat het een hele rare en kinderlijke enquête is was kritiek en hoon mijn deel. Oordeelt u zelf.


Gemeente Edam-Volendam
Duurzaamheid enquête

Vragenlijst bewoners

1. Welke onderwerpen behoren volgens u tot het klimaat- en duurzaamheidsbeleid?
Hergebruik van afval en grondstoffen
Energie besparen en opwekken
Klimaatverandering
Duurzaam wonen
Kwaliteit lucht en bodem
Duurzaam ondernemen
Duurzaam toerisme
Duurzame gemeentelijke organisatie
Water
Groene inrichting gemeente
Mobiliteit / vervoer

Het enige goede antwoord is natuurlijk: alle onderwerpen

2. Welke drie onderwerpen vindt u het belangrijkste (als het gaat om klimaat/duurzaamheid/milieu) voor de gemeente Edam-Volendam?

Hergebruik van afval en grondstoffen
Energie besparen en opwekken
Klimaatverandering
Duurzaam Wonen
Kwaliteit lucht en bodem
Duurzaam ondernemen
Duurzaam toerisme
Duurzame gemeentelijke organisatie
Water
Groene inrichting gemeente
Mobiliteit / vervoer

Hetzelfde rijtje als in vraag 1 maar nu mogen we nog maar 3 dingen aanstrepen.
Dat is raar. Het enige goede antwoord is natuurlijk: alle onderwerpen

3. Hoe meent u dat wij op dit moment in de gemeente Edam-Volendam scoren op het gebied van klimaat en duurzaamheid? *

In onze gemeente doen wij alleen wat wettelijk moet
In onze gemeente doen wij het onder gemiddeld
In onze gemeente behoren wij tot de middenmoot
In onze gemeente doen wij het boven gemiddeld / goed
In onze gemeente behoren wij tot de koplopers

Het enige goede antwoord is: ver onder het gemiddelde.
We bungelen in alle lijstjes qua duurzaamheid als gemeenschap al jaren onderaan.
Alle andere antwoorden zijn dus fout.

4. Wat zou volgens u in de gemeente Edam-Volendam de ambitie moeten zijn op het gebied van klimaat en duurzaamheid?

In onze gemeente doen wij alleen wat wettelijk moet
In onze gemeente is een plek in de achterhoede prima
In onze gemeente is de middenmoot prima
In onze gemeente moeten we bovengemiddeld scoren
In onze gemeente streven we naar een toppositie

Deze vraag geeft (eindelijk) ruimte tot een eigen mening. Maar wat hebben we aan die mening ?
Dat we graag afzijdig/achterlijk blijven ? Ons conformeren met de rest (niet onze sterkste kant)
of weer beter-dan-de-rest willen zijn ?

Ofschoon we altijd nogal opscheppen dat we de mooiste - rijkste - beste - leukste - sportiefste en beste zijn dus in principe is alleen het laatste antwoord goed.

5.
Noem 3 voorbeelden van wat er volgens u goed gaat in Edam-Volendam op het gebied van milieu / klimaat en duurzaamheid.
Antwoord mag gegeven worden in het tekst-vak hieronder.
Er is geen tekstvak. Niet nodig ook. Er gaat nog helemaal niks goed op het gebied van milieu/klimaat/duurzaamheid in EdamVolendam.

6.
Noem 3 voorbeelden van wat er volgens u beter kan in Edam-Volendam op het gebied van milieu / klimaat en duurzaamheid.  Het enige goede antwoord is (gezien onze dramatische prestaties op dit dossier in de afgelopen 10 jaar) natuurlijk: alles.

Wat vindt u van de volgende stellingen
7. Edam-Volendam is goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Grote regenbuien en droogte kunnen wij met onze voorzieningen (riolering, wegen, ICT, energie, transport) goed aan.

Helemaal oneens
Beetje oneens
Neutraal (wel & niet)
Mee eens
Helemaal mee eens
Geen mening

Wat een rare vraag. Weten wij als burger dat ? Weet de lokale overheid sowieso wat er kan gebeuren ? Wat er gaat gebeuren ? Hoe wij genoemde problemen zullen overwinnen ? De vraag is eigenlijk: wilt u even in uw glazen bol kijken ? Het antwoord altijd een fictie. Onzinnige vraag dus.

8a Bedrijven in Edam-Volendam kunnen véél meer doen aan duurzaamheid, afval verminderen, energie en klimaat.

Helemaal oneens
Beetje oneens
Neutraal (wel & niet)
Mee eens
Helemaal mee eens
Geen mening

We zullen toch niet vinden dat bedrijven (op een gunstige uitzondering na) al genoeg doen ? Het goede antwoord is dus: helemaal mee eens. Nu nog die bedrijven daarvan overtuigen / ondersteunen.

8b. Wat zouden bedrijven eventueel volgens u hieraan kunnen doen?
Een vraag van het type wat-wil-je-voor-je-verjaardag-je-mag-alles-vragen-want-je-krijgt-het-toch-niet.
Wat kan daarvan de zin zijn ?

9. Bewoners in Edam-Volendam kunnen véél meer doen aan duurzaamheid, scheiding en hergebruik van afval, energie en klimaat.

Helemaal oneens
Beetje oneens
Neutraal (wel & niet)
Mee eens
Helemaal mee eens
Geen mening

We zullen toch niet vinden dat bewoners (op een gunstige uitzondering na) al genoeg doen ? Het goede antwoord is dus: helemaal mee eens. Nu nog die bewoners daarvan overtuigen / ondersteunen.

9b. Wat zouden inwoners van de gemeente Edam-Volendam eventueel zelf hieraan kunnen doen?
Dit lijkt mij een vraag die ‘de gemeente’ maar eens indringend aan zichzelf moet stellen. Inwoners doen uit zichzelf meestal niet zoveel. Een lokaal bestuur moet initiëren - motiveren - enthousiasmeren en vooral: faciliteren. Daar ontbreekt het tot nu toe aan.

10. Er is een landelijk energieakkoord afgesloten tussen het Rijk, Gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Hierin staat dat we jaarlijks 1,5% energie moeten besparen en dat we in 2020 14% van de energie duurzaam moeten opwekken. Wat vindt u dat wij allemaal samen in Edam-Volendam kunnen doen? (kies er 3)

Meer zonnepanelen op woningen van woningbouwcorporaties
Zonnepanelen op alle scholen en sporhallen
Zonnepanelen op daken van bedrijven
Starten energiecorporaties door bewoners die zelf energie opwekken me zonnepanelen
Zonnepanelen op koopwoningen Stimuleren
Informatie over energiebesparing voor alle inwoners (workshops en informatievoorzieningen)
Meer slimme meters, waardoor bewoners inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik
Kleine windmolens langs de wegen en op gebouwen (<50 meter hoogte)
Grote windmolen(s) in buitengebied (>200 meter hoogte)
Energieopwekking door verbranding van afval (samen met afvalverwerker)
Biovergister (het omzetten van GFT afval tot energie)
Warmte/koude opslag in de bodem / winning van diepe aardwarmte
CO2 compensatie door meer bomen te planten
anders:

Waarom mogen we er maar 3 kiezen ? Waarom niet alles ?
Overigens is ook hier weer het goede antwoord: we kunnen een heleboel doen.

11. Edam-Volendam moet een eigen voorbeeld project hebben op gebied van klimaat en duurzaamheid, namelijk:

Een bijzondere vraag: een aantal voorbeeldprojecten zijn hopeloos gemist (Broeckgouw - niet duurzaam / Keetzijde - niet energie-neutraal / Stadskantoor - bestaande installaties opgeknapt maar nog bij lange na niet een toonbeeld van duurzaamheid.
Initiatieven als voorbeeld / reclame zijn getorpedeerd (windboom / zonnebloem ).

12. Kent u mensen of bedrijven die op dit moment al heel goed bezig zijn op het gebied van duurzaamheid, waaraan mensen en bedrijven binnen de gemeente een voorbeeld kunnen nemen? Zo ja, aarzel niet om het te vermelden hieronder zodat wij van hen kunnen leren!

Als je als gemeente hier zelf niet van op de hoogte bent wordt het toch hoog tijd eens achter je bureau vandaan te komen.


De werkelijkheid is natuurlijk dat deze enquête straks gebruikt gaat worden om het beleid te bepalen. Als alibi om zaken niet te doen of juist door te drukken. Van enig eigen initiatief of regie van ons lokaal bestuur is geen sprake. Het is een onnodige avond. Een fake-enquête. Vragend naar de bekende weg de indruk wekkend dat je als burger iets kunt inbrengen. Een reden voor ons lokaal bestuur om nog langer uitstel te krijgen.

Het zou me niets verbazen als de info-avond en de enquête alleen maar worden ge-organiseerd omdat er ergens een subsidie-potje is opengetrokken. Geld dat op moet. Geld dat op mag.
Goedkoop want in EdamVolendam vullen op het dossier duurzaamheid praatjes blijkbaar gaatjes.

Met meerdere emailadressen kunt u deze enquête ook meerdere keren insturen.

     

Totaal aantal reacties: 406

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Uit de gemeenteraad:
De nieuwe sporthal/zwembad mag wat kosten. Hij mag zelfs duurder worden.

Over de vraag of deze energie-neutraal of bijna-energie-neutraal zal worden stelt de wethouder dat we ‘aan de wettelijke normen voldoen’. Meer geld wordt er niet in ge-investeerd. Dit beleid vergelijkend met de vragen in de duurzaamheidsenquête toont aan hoe het college over duurzaamheid en energie-beleid denkt.

Dan sta je als lokaal bestuur wel voor (Sein-)paal met je info-avond en je enquête als je zó haaks op de toekomst en de inbreng van je burgers aan het ‘regeren’ bent.

Bij ons thuis heet dat ‘door de mand gevallen’.
Bij mij heet het waanzinnig wanbestuur.

Ik wilde het eigenlijk nóg scherper stellen.
De boodschap van vanavond van wethouder Kroon is: gaat u als onmondige burger maar lekker ‘betrokken zitten wezen’ over duurzaamheid
maar wij als lokaal bestuur hebben daar geen boodschap aan. Duurzaamheid a-me-hoela. De Seinpaal gaan we bouwen volgens de normen van de vorige eeuw en niet aanpassen aan de toekomst.

Met dit beleid zet je iedereen die naar de info-avond over duurzaamheid komt of de enquête invult buitenspel. (bij ons thuis heet dat ‘zet je al die betrokkenen voor lul’).
Bij mij heet het ronduit schandalig gedrag van mevrouw Kroon / het college.

Die nieuwe sporthal is al verouderd voor de eerste paal de grond in gaat.
Het niet-energie-neutraal maken penny-wise-pound-foolish. Van onze belastingcenten

En daar moeten we dan (oh-oh-oh wat zijn we toch een sportgemeente ?!) zo ‘trots’ op zijn ?

     

Totaal aantal reacties: 367

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20