Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Politieke steun voor gemeentesecretaris Edam-Volendam

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Het college en de fractievoorzitters hebben zich eenzijdig achter hun gemeentesecretaris geschaard. Onder het personeel heerst verontwaardiging over zijn royale arbeidsvoorwaarden.

Volgens de CAR-UWO mag de gemeente iemand méér betalen, zoals bij Hermans is gebeurd, als er schaarste is bij het vervullen van een vacature. Daarvan is volgens mij niets gebleken en het is ook niet gemotiveerd.

Voor zijn royale ‘verhuiskostenvergoeding’ gelden ook regels van het CAR-UWO (de CAO voor ambtenaren). Dit vond ik:

“Tegemoetkoming woon- werkverkeer
Artikel 18:1:6
De betrokkene die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, zoals bedoeld in artikel 15:1:17 en daarin, ondanks alle pogingen daartoe, niet slaagt heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, zolang hij bij de verhuizing in aanmerking zou kunnen komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.
Een betrokkene als bedoeld in het eerste lid, die naar het oordeel van het bestuursorgaan niet dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij van gemeentewege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het gebied als bedoeld in artikel 15:1:17, benevens een tegemoetkoming voor ten hoogste eenmaal per week in de reiskosten naar de plaats waar hij metterwoon nog gevestigd is.
Indien een betrokkene als bedoeld in het eerste en tweede lid, naar het oordeel van het bestuursorgaan niet alles, wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft gedaan om zo spoedig mogelijk te verhuizen, komt hij niet langer in aanmerking voor tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste en tweede lid.
Een betrokkene die een functie voor betrekkelijk korte duur bekleedt of voor betrekkelijk korte duur elders is geplaatst en als gevolg daarvan niet behoeft te verhuizen kan een tegemoetkoming in de reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden verleend, dan wel een tegemoetkoming overeenkomstig het tweede lid, indien de betrokkene naar het oordeel van het bestuursorgaan niet dagelijks heen en weer kan reizen.”“

Maar heeft Hermans alles gedaan om zo spoedig mogelijk te verhuizen? Is dat gecontroleerd? Of bekleedt hij zijn functie slechts voor korte duur? Staat zijn huis op Funda?

In ieder geval is het geen goed signaal aan het personeel om de hoogste baas van royale tegemoetkoningen te voorzien zonder dat daar een doorslaggevende reden voor is.

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Marcel Hermans en Carolien Broere hebben allebei een eigen bedrijf, meldt een vriendje die gek op googlen is me trots.
De man die geen tijd heeft om zijn eigen boterham te smeren (volgens het feitenrelaas) vindt het heel gewoon om zijn bedrijf met een eigen website in de lucht te houden. Waarom?, omdat er misschien iets lucratievers voorbij kan komen?
Mevrouw Broere doet dat ook. Volgens het feitenrelaas is ze ingehuurd via JS Consultants. Dat zou kunnen kloppen, maar ze had dat ook via het bedrijf waar ze mede-eigenaar van is kunnen doen. Boom&Broere; is de naam en de website is http://boomsenbroere.nl/
Rare constructie. Een bedrijfseigenaar verhuurt zich via een ander bedrijf. Daar zit vast een verhaal achter.
Volgens het feitenrelaas was haar beloning van 20.000 euro per maand ‘marktconform’. Maar een gemeente die op die manier met geld smijt is natuurlijk op zijn achterhoofd gevallen. Volgens het feitenrelaas heeft Marcel Hermans haar hoogst persoonlijk in dienst genomen (na een periode met een lucratief contract) en viel dit binnen zijn mandaat. Hij heeft dat keurig gemeld aan het college.
Hij kende haar niet persoonlijk, zegt het feitenrelaas. Ik geloof dat niet echt. Je gooit geen 20.000 euro per maand naar iemand als je er niet 100 procent van overtuigd bent dat ze iedere eurocent waard is. Er gaan nog steeds hardnekkige geruchten dat Broere indirect een familielid van Hermans zou zijn. Mijn google-vriendje heeft hard gezocht, maar kan dat niet bevestigen. Hij blijft zoeken, zegt hij, omdat het verhaal volgens hem een beetje stinkt. Hij is ook boos. Volgens zijn berekening ving ze ongeveer 200 euro per uur. Dat is een marktconforme betaling voor een redelijke goede advocaat die daar ook zijn kantoor van moet betalen. Maar Carolien Broere heeft maar een tweemansbedrijfje op een huisadres. Vriendje heeft wel gelijk, denk ik. Er zit een luchtje aan.

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20