Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

EdamVolendam: Het College Doet Maar Wat

Totaal aantal reacties: 401

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Het College Doet Maar Wat

Woensdagavond 13 juli jl. was de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over het Programmaplan 2017 - 2022. Eind 2016 moeten de plannen concreet zijn en worden er prijskaartjes aan gehangen.

Een nogal incomplete raad mocht er in eerste termijn (‘De eerste ronde - interrumperen mag niet) haar mening over geven. Voorgelezen verhaaltjes in de bekende dikke gezwollen onduidelijke taal.

Om daar een verslag van te maken werd een gemakkelijke opgave dankzij mevrouw Bootsman van VD80. Zij zette in haar betoog een paar puntjes op de i en gaf vlijmscherp aan waar het probleem met dit plan zit.

De bijdragen van de andere partijen was niet interessant. Vaag. Nietszeggend. Praat-Om-De-Vaak. Slap gezever. De bekende opportunistische meuk. Ook de antwoorden van B&W konden niet boeien want nietszeggend.

Quote-ter-illustratie:
het stuk is goed leesbaar want zoveel mogelijk moeilijke woorden zijn weggelaten
zodat de (domme ?) burger het ook snapt.

Lust-u-nog-peultjes ?

Ik zal mij beperken tot een poging tot een weergave van de inbreng van VD80 dat zich - behalve dan dat het bij hen altijd allemaal vrijwel alleen over bouwen-bouwen-bouwen gaat en er voor hen alleen ‘Volendam’ en er alleen maar ‘Volendammers’ bestaan - goed profileerde als een partij die de essentie van dit het functioneren van dit college weergaf.  In hun eigen woorden: “Het College Doet Maar Wat’.

Uit het betoog van mevrouw Bootsman VD80:

Dit programmaplan is ‘luchtfietserij’.
Het zou een uitwerking moeten zijn van het beloofde coalitie-accoord dat er tot op de dag van vandaag nog niet is. We hebben op 17 mei al onze mening en wensen kenbaar mogen maken. Ook de vaststelling dat de inspraak-avonden zo’n succes waren gaat te ver. Dat is gezien de geringe opkomst en belangstelling gewoon niet waar.

Het programma plan is een mooi knip&plakwerkje; geworden van 55 pagina’s dat uitblinkt in vaagheid en uitstellerigheid. Er staat niets nieuws in. Alleen het tempo is terugeschroefd. Dit college wacht af. Leunt achterover. Kiest voor beleidsarm. Het College Doet Maar Wat

Wonen/woonvisie - bouwen - ambtenarenhuisvesting (op het TASE-terrein ?!) - 3e ontsluitingsweg - Europaplein - ambtelijke capaciteit (teveel of te weinig ? te duur of teveel bezuinigd ?) - of praktische zaken als verkeersveiligheid of het dossier statushouders…......niets in dit plan geeft hoop.
Het College Doet Maar Wat.

Ter voorbeeld:
Er wordt gesproken over bestemmingsplannen tot 2020. Maar in 2018 bestaan die niet meer. Landelijk moet dan de Omgevingswet in werking treden. Een grote verandering die de wethouder i.c. het college van B&W en ambtenaren blijkbaar is ontgaan. Het zegt iets van hun competentie.

VD80 wijst het plan af. Het is te globaal. Het is te vaag. Te afwachtend.
Dit college doet maar wat.


Ik zou daar nog aan willen toevoegen: het college weet niet wat het wil. Of het college weet dingen die wij nog niet weten. Bijvoorbeeld afwachten en uitstellen en alvast in een bepaalde richting denken tot de fusie met Waterland in 2022.

We weten nu in ieder geval wel officieel dat het TASE-terrein is aangekocht om er het nieuwe stadskantoor neer te zetten. Dat moest nog even geheim blijven maar dat is dus een beetje mislukt.

En dat het parkeerterrein aan de Singelweg een feit is.
Maar dat mag vast ook nog niet hardop gezegd worden

Vanavond nog een rondje.
Vuurwerk of weer het grote niets ?

     

Totaal aantal reacties: 332

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20