Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

EdamVolendam Raadsvergadering 2016 04 21

Totaal aantal reacties: 401

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Op deze vergadering mochten onze volksvertegenwoordigers over het onderwerp ‘Start Woonvisie’ hun mening geven. Resultaat; in gezwollen taalgebruik niks zeggen - mitsen&maren; en partijpolitiek bedrijven. Er klinken geluiden maar niemand die er chocola van kan maken.

U wel ? U mag het zelf terugzoeken op onze Gemeentelijke ‘Uitzending Gemist’.
(advies: eerste even een paracetamolletje nemen)

Mijn advies: de nu volgende alinea overslaan als samenvatting van volstrekt zinloos gereutel.
Want gelooft u mij: het ging echt nérgens over !

Het is een eerste stap / Weinig concreet / Geen visie / geen ambitie voor kwetsbare bewoners.
Een visie die voornamelijk wordt gedragen door de vraag van de markt./ Wordt er rekening gehouden met ontwikkelingen in de economie/maatschappij ? / Wordt er gebouwd voor alleenstaanden / mensen met een laag inkomen ? / Demografische ontwikkelingen / We vergrijzen. (Het mag blijkbaar eindelijk hardop gezegd) / Kaders stellen zodat de wethouder weet wat ‘ie moet willen. ? (weet hij dat dan niet ?) / Inwoners erbij betrekken ? ( Participatie van de bevolking - het nieuwste speeltje van onze lokale politici) / Rol dorpsraden. Edam en Volendam hebben geen dorpsraad. Hoe dan ? Partijen bij elkaar brengen die input willen leveren / Externe partijen erbij betrekken / Denktank maken / Visie en ambitie - Identiteit van de verschillende kernen / Differentiatie in woonmilieus / Gedifferentieerde woningvoorraad / Bepaalt duurzaamheid de woningvoorraad ? / Koopwoningen bouwen of huurwoningen bouwen ? Woningvoorraad vooral in het duurste segment / Is er differentiatie in het goedkopere segment ? Er moeten goedkopere woningen komen / Levensloopbestendigheid. / Woonvisie Companen; (een duidelijk gevalletje ‘Wij-Van-WC-Eend-u-vraagt-wij-draaien van deze boevenclub) / De onderzoeken van nu zijn al jaren oud. second-opinion vragen ? / Wat we ook gaan bouwen: wordt het nu wel duurzaam/energie-neutraal ? (verplicht in 2020) De wethouder heeft veel duurzame ambitie. (?) Valt energie-neutraal bouwen (Keetzijde / Korsnas / Maria-Goretti ?) daar al onder ? Er is geld voor een onderzoek. / Er zal geen geld zijn voor onderzoek of investeringen op dit punt. / (dus lekker vorige-eeuws blijven bouwen) / Slobbeland en industriegebied Juliana-weg - worden dat ooit nog eens woningen ? / Het gaat in deze startnotitie voornamelijk over koopwoningen. / Het bouwen van huurwoningen blijft wéér achter / Focussen op bestaande bouw - Kleine kernen zijn daar afhankelijk van. / Plan bufferwoningen in Zeevang is door de provincie afgeschoten. (misschien toch nog eens naar kijken ?) / Visie ‘Waterlands Wonen’ staat haaks op het beleid.

Ik blijf ondertussen als eenvoudige burger met de vragen zitten.

Waarom kunnen we wél wijken van 740 of 1000 koopwoningen neerzetten maar zijn een paar huurwoningen opeens een probleem ? In de Broeckgouw konden al die bouwen-bouwen-bouwen-plannen wel. De gemeente nam (uit eigenbelang en clientisme) het voortouw. Onze gemeente kan in de rol van (al of niet tijdelijke) woningbouwvereniging of met al-of-niet zachte dwang naar Wooncompagnie/De Vooruitgang - vermits ze dat al zouden willen - gewoon direct aan de slag.

Maar als ik het antwoord van onze wethouder hoor weet ik dat dat niet gaat gebeuren
Wethouder Koning: “Ik had de vragen liever schriftelijk gehad. Al die vragen - ik vind het maar moeilijk. (daar ben je toch wethouder voor ?) Er zitten zinvolle vragen bij. (dus blijkbaar ook niet-zinvolle vragen ?) Ik hoop dat ik ze goed kan reproduceren. (niet dus) Hij kent de namen van de raadsleden nog niet eens en kan de namen van alle woonkernen niet terughalen

Over de plannen voor het opvangen van statushouders ((90 in 2016): “Daar willen we dit jaar iets aan gaan doen. We gaan huurwoningen bouwen. Plan van aanpak komt eraan”. (op welke lange baan gaat hij dat nu weer schuiven ?)

Over de Lange Weeren: “De provincie wil 740 woningen. Maar (quote:) “De wereld is veranderd. Exploitatie-technisch is het een probleem.”
We hebben blijkbaar 7.4 miljoen op de plank liggen hiervoor. We moeten 10.000 euro per woning afdragen / terugbetalen aan de provincie als we niet bouwen. (hùh ?!) Rekenen we ons nu ook al rijk met geld dat niet eens van ons is ? Hr. Koning is niet pessimistisch en ‘hoopt op herstel van de economie.’ (dat betekent bij hem dus bouwen-bouwen-bouwen ?)

Hij leest over “Identiteit van de kernen” en vraagt zich hardop af: “Wat moet ik daarmee ?”
(overigens is de goede uitspraak: I-dentiteit niet IN-dentiteit. En tja: wat moeten we eigenlijk met die identiteit van de kom Volendam ?!)

Bufferwoningen-zone: de provincie kapte dat af. Niet bouwen in Middelie Beets Hobrede Kwadijk (Schardam ? Warder ? Etersheim ? worden niet genoemd ......?) Dat blijven lintdorpen. Dat zijn unieke eigenschappen. Zij zijn aangewezen op de bestaande woningenvoorraad. (hij zegt eigenlijk dat bouwen een zaak voor Edam en vooral Volendam is)

De enige logische conclusie is dat niet wij maar de markt het beleid bepaalt.
Bepaalt de markt ook de visie ? Hoe hoog de nood is ? Hoe rechtvaardig en sociaal
het beleid is ? Klinkt toch echt als failliete politiek.

Misschien luister ik verkeerd maar ik hoor ook volksvertegenwoordigers impliciet zeggen dat het allemaal eigenlijk de schuld is van de wachtenden op de wachtlijsten en die vluchtelingen en die statushouders. Ze zijn maar lastig. Als zij nu even allemaal opzouten hebben wij ons probleem opgelost.


Wat niet gezegd werd:

Woningbouwverenigingen verkochten en verkopen nog steeds huurhuizen om geld te verdienen. Dat zou je om te beginnen moeten verbieden of er een voorkeursrecht op zetten. Woningbouwverenigingen horen dienstbaar te zijn en niet als prinsessen-op-de-erwt de dienst uit te maken. Als wij als gemeenschap/gemeente daar nou eens even pittig bovenop gingen zitten ?!

Huurhuizen bouwen is niet ‘sexy’. Koopwoningen hebben een veel hoger boter-bij-de-vis-en-daarna-geen-zorgen-meer-imago.

Denk creatiever en positiever over huren. We hebben een maatschappelijk probleem. De maatschappij/de gemeenschap kan in financiële zin dus bijdragen aan oplossingen. (We zitten hier wel op een berg opgespaard gemeenschapsgeld - dat kun je aan de gemeenschap uitgeven).

Low-budget-bouwen kan. Huizen van tussen de 100.000- /120.000 euro zijn mogelijk.
Grondbeleid aanpassen of bijvoorbeeld verpachten. (De grond is hier onzinnig en onnodig duur.
Speculatie is hier een ge-accepteerde vorm van criminialtieit geworden. (Middengebied / Tase / Korsnas / Broeckgouw / Maria Goretti / Julianaweg / bedrijventerreinen)

Als je die ‘zielige’ wachtlijst-wachters eens beter ging begeleiden ? Hoeveel zijn het er écht ?
(ik heb nog wel eens mijn twijfels over hun eigen inzet / laten ze een woning achter ? / stellen ze te hoge eisen ? Schrijven ze dubbel in ? Schrijven ze uit als het niet meer nodig is ?)

Waarom denken we niet veel meer aan creatief bouwen / creatief wonen op water en op wielen.

Omschrijf nu eindelijk eens helder wat we hier onder “starterswoningen’ verstaan.
(U gaat mij niet wijsmaken dat die kippenhokjes in De Broeckgouw á €200.000,- vallen onder het begrip ‘starters-woning’)

De gemeenteraad vindt de belangen van de gemeente/ de bouwers / de woningbouwverenigingen groter dan die van de wachtenden op een woning.

Ons lokaal bestuur heeft nog steeds problemen met het afkicken van hun bouwen=geld uit de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw-mentaliteit. Verslaafd aan een spel dat allang is uitgespeeld.

Huurwoningen bouwen. Als er ( imaginair idee) wel een overschot zou ontstaan kun je die alsnog verkopen.

Tijdelijk / semi-permanent bouwen in het licht van de demografische ontwikkelingen.
(we krimpen hier meer dan landelijk gemiddeld.)

Kluswoningen.

Bestaande gebouwen geschikt maken voor bewoning. Laat nieuwe bewoners naar eigen inzicht en mogelijkheden en met steun van de lokale overheid zelf de handjes uit de mouwen steken.
Maak er een écht leuk sociaal project van. Kost geld. Dat geld is er. Betaalt zich naderhand altijd weer terug.

Zet een stip op de horizon (bijvoorbeeld 100 extra huurwoningen) en maak een verdeelsleutel daarvan over de 10 woonkernen.

Onze gemeenteraad heeft de visie van een goudvis die rondjes zwemt in zijn kommetje
met de bek open aan de oppervlakte amorf wachtend op een hapje voer.

Wel zeuren over een bijna-ongeluk bij een school in een totaal mislukte nieuwe woonwijk als De Broeckgouw. (eerst snelwegen aanleggen en dan klagen dat iedereen te hard te rijdt ?!)
of een wethouder Siri die het beleid t.a.v. de thuiszorg uitlegt. Een geruststellend betoogje. We weten dat het schip gaat stranden maar nog niet waar en wanneer. Cliënten en medewerkers hebben nu eenmaal pech en zijn niet haar probleem.

Maar de beste samenvatting is wel het aan het slot van de bijeenkomst.
De fractievoorzitter van de grootste partij vraagt (met de microfoon open) aan een andere fractievoorzitter (die op TV-was met Katja Schuurman):
“Hé Nico - Nico - Hé Nico…......hoe is ze nou in het echt die Katja Schuurman ?”
dan blijft het even stil en komt het antwoord: “Een lekker wijf” !

Kijk. Dat maakt al die 1229 voorgaande woorden in dit zo moeilijk leesbare stuk
volkomen overbodig. Dit is wat u mag onthouden van deze kafkaans-dramatische volstrekt zinloze bijeenkomst van volksvertegenwoordigers waarvan je je afvraagt of zij zich wel eens afvragen wie ze vertegenwoordigen - waarom en vooral hoe.

De notulen van deze raadsvergadering kunnen zich beperken tot de vaststelling dat er een mevrouw op tv. was die omschreven zou kunnen worden als ‘een lekker wijf”.

Gek hè dat je dan als eenvoudig burger afhaakt.

 

     

Totaal aantal reacties: 332

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20