Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Wordt nieuwe SKOV-bestuurder een stroman?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Vandaag is de 63-jarige Hans van Rooijen volgens zijn eigen woorden begonnen aan een nieuwe uitdaging als bestuurder van de SKOV. Hij komt niet in een opgemaakt bedje. Zijn voorgangers, het duo Mooijer/de Boer, laten een organisatie achter die door hun bewind aan alle kanten rammelt. Tot op de laatste dagen zijn ze door gegaan in hun bevels-management dat al zo veel mensen de keel uit komt. Ze gaan terug naar het toezichthoudend bestuur. Bestuurslid Cor Tol heeft in het NHD recent gemeld dat het huidige toezichthoudend bestuur bestaat uit enkele onervaren toezichthouders.  Beide heren zullen daar dan ook wel weer de dienst uit gaan maken.

Begeleidingscommissie

Volgens de laatste informatie hebben beide heren zich inmiddels geïnstalleerd als de commissie die de nieuwe bestuurder intensief gaat begeleiden. Ik zie het al voor me. Ze zullen zich inspannen om de man te laten denken wat zij denken en de mensen te haten die zij haten. Ze zullen zich inspannen om alles wat ze hebben ‘opgebouwd’ zo te laten, want het is er gekomen vanwege hun eeuwige gelijk. In de organisatietheorie en dito praktijk is het een bekend fenomeen. De vertrekkende bestuurder wil zijn rijk eigenlijk alleen achterlaten als het op dezelfde manier wordt voortgezet. Als er afbreuk aan wordt gedaan ziet hij dat als een verlies dat het ego pijn doet. (zie theorie van ‘vested interests’ via link onderaan)

Stroman of niet?

Ja, dat is denk ik de vraag die menigeen binnen de SKOV zal stellen. Zal hij zich laten beïnvloeden door de uitvoerende bestuurders die zich hebben teruggetrokken in het toeziend bestuur? Onderwijsman van Rooijen zal snel genoeg ook met die vraag worden geconfronteerd. Het opbouwen van vertrouwen binnen de organisatie zal afhangen van zijn onafhankelijkheid. Als hij er voor kiest onafhankelijk te zijn ligt theoretisch het conflict met de vertrokken bestuurders voor de hand. Het beste kan hij dat direct aanpakken. Dat kan door de leden van de begeleidingscommissie op hun plaats te wijzen en een meer representatieve begeleidingscommissie in het leven te roepen. Hij zou zijn eigen werkplan aan de organisatie moeten presenteren.

Onderwijs naar hoger plan

De relatieve tevredenheid over de cijfers die de inspectie de verschillende onderdelen van de SKOV geeft, zijn bedrieglijk. Het zijn niet echt hoge cijfers. In het onderwijsveld zijn er nogal wat initiatieven gaande die de zelfstandigheid, de creativiteit en het eigen oordeelsvermogen van kinderen als uitgangspunt voor het onderwijsbeleid nemen. Vooral voor Volendam is dat een gewenste ontwikkeling.  De durf om op eigen benen te staan en op het eigen oordeel te vertrouwen is niet de meest ontwikkelde eigenschap.

Herstructurering onderwijs

In het verleden is al vaker gepleit voor een fusie tussen Don Bosco en de Triade in Edam. Het is een mogelijkheid die nieuwe kansen verdient omdat het bij kan dragen aan goed gecoördineerd voortgezet onderwijs in de gemeente. Het belang van afstemming, goede doorstroommogelijkheden en de verdere ontwikkeling van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs is er mee gediend. De Hoornse koepel waar de Triade onder hoort zal volgens mijn informatie weinig problemen hebben met het overdragen van de school. De inspectie VO zal er positief over adviseren gezien alle nieuwe kansen. Voor de nieuwe bestuurder is het op te lossen probleem dat niet alle betrokkenen daar om zitten te springen. Ook daar liggen ‘vested interests’ en kan een nieuwe toekomst als een bedreiging worden ervaren. Als de nieuwe bestuurder er in slaagt om de focus te richten op nieuwe onderwijskansen die door een fusie mogelijk zijn, moet het mogelijk zijn de weerstand te overwinnen. Er liggen kansen die bijdragen aan de versterking van de positie van de gemeente als regionale onderwijsaanbieder.

Ze zijn op de centen

Het zou goed zijn als de nieuwe begeleidingscommissie Hans van Rooijen wijst op het dikke dossier van de aankoop en verkoop van de HHNK-panden. Het gaat eigenlijk alleen maar over geld. De beste keuze hangt samen met de laagste kosten. Het is vooral een Volendammer eigenschap om zo te redeneren en weinig aandacht te besteden aan andere factoren die mee kunnen spelen bij een keuze. Als hij het echter handig speelt kan hij inhoudelijk veel binnen halen door te wijzen op de kostenbesparing die een fusie kan opleveren. Zo deed de gemeente het ook met de fusie met Zeevang.

De Jozefschool moet blijven

Het probleem hangt samen met het vorige onderwerp. Het handhaven van de Jozefschool als enige school in de Oude Kom, ligt financieel lastig. Echter, uiteindelijk gaat het niet om de financiën, maar om de meerwaarde van een eigen basisschool als bindend element voor kinderen en ouders. Dat was niet de sterkste kant van de SKOV, maar is een beleid dat landelijk sterk in opkomst is. Een school werkt bindend en de gebruikers van de Jozefschool hebben meerdere keren laten zien en horen wat dat voor hen betekent. De financiën hoeven geen probleem te zijn. Bij de SKOV is daar meer dan genoeg van. Maar Hans van Rooijen zal iedereen er van moeten overtuigen dat sociale waarden soms van groter belang zijn dan wat het kost. Een school die de eigen buurt bedient is een bereikbaar ideaal, waar praktische bezwaren voor zouden moeten wijken.

Succes gewenst

Ik wens Hans van Rooijen als nieuwe bestuurder succes. Zijn leeftijd kan nadelen hebben. Maar het voordeel is dat hij een paar jaar de tijd heeft om doorbraken tot stand te brengen en daarna met pensioen gaat. Uit wat ik over hem gevonden heb, trek ik de conclusie dat hij een echte onderwijsman is met veel bestuurlijke ervaring. Hij treft een bemanning aan waarvan velen verder willen en nog iets van hun idealen willen realiseren. Dat is de groep die hem zou moeten steunen en welke hij op zijn beurt zou moeten steunen. Dan kan het toeziend bestuur volstaan met te zien dat het goed gaat.’

‘vested interests

Kort samengevat betekent het dat achter wat iemand wil en zegt verborgen belangen kunnen zitten die verzwegen worden.

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18